BABIĆI

O džematu

Broj domaćinstava: 240,

Zvanični naziv džamije: Babići

Broj aktivnih članova IZ-e: 372,

Naziv u narodu ( popularno ime ): Džamija Babići,

Vakif:

Godina izgradnje: 1974. ,

Lokalitet: obuhvata naselja Babići i Rajčevići.

O imamu
Imam:

Mjesto i godina rođenja:

Obrazovanje, školska sprema:

Kretanje u službi:

Historijat:

Imami džemata: Fehim ef. Lužić, Husein ef. Patković, Sabir ef. Dizdarević, Salih ef. Čolaković, Rasim ef. Čolaković, Nuraga ef. Pivić, Zaim ef. Salihović, hfz Husejn ef. Čajlaković, od februara 1998. godine – 2020. Sakib ef. Grabus, Ismail ef. Ibreljić.

Imam: Ismail ef. Ibreljić

Lokacija: Orahovica – Babići

Kontakt: Ismailibreljic1@gmail.com