BABIĆI

O džematu

Broj domaćinstava: 240,

Zvanični naziv džamije: Babići

Broj aktivnih članova IZ-e: 372,

Naziv u narodu ( popularno ime ): Džamija Babići,

Vakif:

Godina izgradnje: 1974. ,

Lokalitet: obuhvata naselja Babići i Rajčevići.


O imamu

Imam: Nermin ef. Čehić

Mjesto i godina rođenja: 15.11.2002. U Zenici.

Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, trenutno student na IPF-u u Zenici.

Kretanje u službi: godinu dana obnaša funkciju imama u džematu Kolići, nakon ćega je postavljen na funkciju imama u džematu Babići (Orahivica)

Historijat:

Imami džemata: Fehim ef. Lužić, Husein ef. Patković, Sabir ef. Dizdarević, Salih ef. Čolaković, Rasim ef. Čolaković, Nuraga ef. Pivić, Zaim ef. Salihović, hfz Husejn ef. Čajlaković, od februara 1998. godine – 2020. Sakib ef. Grabus, Ismail ef. Ibreljić do marta 2024., Nermin ef. Čehić.

Imam: Nermin ef. Čehić

Lokacija: Orahovica – Babići

Kontakt: