GORNJA GRAČANICA

O džematu:

Broj domaćinstava: 350,

Broj aktivnih članova IZ-e: 220,

Zvanički naziv džamije: Džamija Vakifa,

Naziv u narodu (popularno ime ): /Džamija Čekote

Vakif: / Džematlije

Godina izgradnje: /1936

Lokalitet: Nalazi se u blizini zeničkog izletišta Smetovi, od grada Zenice udaljen je 11 km, džemat obuhvata šest zaseoka i to: Čekote (sjedište džemata), Drinjani, Jezero, Mrgodići, Luke, Roševići i Tuganja.

O imamu

Imam: Hadžo ef. Muratović,

E-mail adresa i kontakt telefon: muratovichadzo@hotmail.com,

Mjesto i godina rođenja: U Travniku 1979. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresu u Travniku,

Kretanje u službi: od 1999 –2000. džemat Topćić Polje, a od 1. marta 2000 – te u džematu Gornja Gračanica.

Historijat:

Džemat je formiran 1936. godine. Do tada mještani Gornje Gračanice bili su u sastavu džemata Donja Gračanica. Jedan interesantan događaj bio je povod da se formira ovaj džemat. Naime, mještani Gornje Gračanice 1934. godini sa svojim imamom Jašarevć Mulaganom okasnili su na bajram namaz koji se klanjao u Donjoj Gračanici, budući da su zakasnili na bajram namaz, mještani Gornje Gračanice su sačekali da se klanja bajram namaz pa kada su izašle džematlije Donje Gračanice iz džamije, mještani Gornje Gračanice su kanjali bajram namaz za svojim imamom Mulagan ef. Nakon klanjanog bajram namaza mještani Gornje Gračanice dogovorili su da odmah idu prvi dan bajrama graditi džamiju, dogovorena je lokacija gradnje, isti dan su počele aktivnosti na pripremi i gradnji džamije, i tako za godinu dana ove vrijedne džematlije od sedre su napravili tipičnu bosansku džamiju s drvenom munarom. Džamija je tri puta do sada renovirana: 1972., 1983., 1999. god. Zvanično otvorenje ove džamije bilo je 2000-te godine, džamiju je otvorio vrijedni mutevelija (predsjednik Džematskog odbora) Fadil Čurić, čovjek koji je pune 24 god. bio mutevelija, i koji je uveliko doprinio na izgradnji i očuvanju džemata, da mu Uzvišeni podari džennet i njegove ljepote. Danas džemat pored džamije ima imamsku kuću i 3 mekteba u kojima se uspješno izvodi mektebska nastava,šehidsku česmu, 7 vakufskih parcela i 7 gasulhana.

Imami džemata: Kao imami u Gornjoj Gračanici službovali su: Mulagan ef. Jašarević, Abdullah ef. Jašarević, Ibrahim ef. Hasić, Vahid ef. Imamović, Zuhdija ef. Adilović, Abdullah ef. Pivić, Ahmed ef. Kadić, Muharem ef. Muminović, Emin ef. Smriko a od 2000-te godine ovu plemenitu dužnost obavlja Hadžo ef. Muratović.

Imam: Hadžo ef. Muratović

Lokacija: Gornja Gračanica

Kontakt: muratovichadzo@hotmail.com