GORNJA MAHALA

O džematu:

Broj domaćinstava: 119,

Broj aktivnih članova IZ-e: 185,

Zvanični naziv džamije: Gornja Mahala,

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: /

Godina izgradnje: 1970.,

Lokalitet: naselje Gornja Mahala (selo Orahovica),

O imamu

Imam: Ekrem ef. Aščerić

Mjesto i godina rođenja: U Orahovici 1975. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Pedagoška akademija u Mostaru,

Kretanje u službi: od septembra 1995. godine u džematu Gornja Mahala.

Historijat:

Prvi mesdžid bez munare u Gornjoj Mahali izgrađen je 1937. godine pa se u njemu klanjalo i učilo sve do 1970. godine. Te godine složne džematlije u centru naselja grade novu džamiju u čijem sastavu je: učionica,ložiona,2 abdesthane i 30 m visoka munara. U periodu od 2009-2015. godine izvršena je kompletna unutrašnja i vanjska adaptacija džamije.

Imami džemata: Halid ef. Patković, Nezir ef. Lužić, Husejn ef. Patković, Ibrahim ef. Tutmić, Rasim ef. Čolaković, Hidajet ef. Polovina i od 1995. godine sadašnji imam Ekrem ef. Ašćerić

Imam: Ekrem ef. Ašćerić

Lokacija: Gornja Mahala

Kontakt: ekrem.ef@bih.net.ba