BRIZNIK

O imamu

Imam: Benjamin ef. Arnaut

E-mail adresa: benjamin.arnaut@outlook.com 

Mjesto i godina rođenja: Zenica 1990.

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev begova medresa

Kretanje u službi: KPD (Džuma-namaz) od 2009 do 2010, Kolići od 2010 do 2011, Trešnjeva Glava od 2011 do 2015, od 2015. džemat Gladovići.

O džematu:

Broj domaćinstava: 172,

Broj aktivnih članova: 307

Zvanični naziv džamije: Briznik,

Naziv u narodu (popularno ime): Briznička džamija,

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 2008/2012

Lokalitet: Briznik,

Historijat:

Džemat Briznik je do 1960.god., bio centralni džemat u kome je postojala stara džamija koja je sagrađena u periodu 1958-1962.,a kojoj su pripadali sada samostalni džemati Arnati, Puhovac i Varda.Udaljen je od Zenice 15 km. 2007 god., u mjesecu novembru na inicijativu velikog broja džematlija formiran je Odbor za izgradnju džamije. U period 2008. Kada su počeli radovi na džamiji, do 2012. god.,kada su svi radovi završeni,džematlije su večinom svojim sredstvima i jednim dijelom dobrovoljnih priloga, kako fizičkih tako i pravnih lica okončali izgradnju džamije koja ima sve neophodne uslove za normalno obavljanje svih vjerskih obaveza.

Imami džemata: Hazim ef. Spahić, Enes ef. Pašalić, Sadik ef. Musić, Emir ef. Džulabić, Hadis ef. Đulan, Benjamin ef. Arnaut.

Imam: Benjamin ef. Arnaut

Lokacija: Briznik

Kontakt: benjamin.arnaut@outlook.com