ŠKOLA KUR'ANA

Jedna od brojnih blagodati kojima je Allah počastio Svoja stvorenja je – slanje Kur'ana. Božija riječ stoljećima se prenosi s generacije na generaciju i ljubomorno čuva među muslimanima širom svijeta, neovisno o njihovoj etničkoj, rasnoj ili drugoj pripadnosti.
Taj način prenošenja i čuvanja Božije riječi je hifz – učenje Kur'ana
napamet.
U zadnje vrijeme u Bosni i Hercegovini je sve više hafiza. Hvala Allahu naš grad Zenica i Medžlis je prepoznatljiv po učenju Kur'ana napamet i hafizima. Želja nam je da aktivnosti oko hifza podignemo na jedan viši nivo, a sve kroz rad Škole hifza Medžlisa Islamske zajednice Zenica.
U radu Škole hifza biće uključeni svi imami – hafizi našeg Medžlisa.