SOPOTNICA – MODRINJE


O imamu

Imam: Ibro ef. Garanović

E-mail adresa i kontakt telefon: 063 070 512

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1990. godine

Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik, student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu,

Kretanje u službi: od 2012. u Džematu Pepelari

O džematu

Broj domaćinstava: oko 300

Broj aktivnih članova IZ-e: 150

Zvanični naziv džamije: Sopotnica – MODRINJE

Naziv u narodu (popularno ime ): Modrinje

Vakif: mještani iz svojih sredstava i donacije

Godina izgradnje: 2006.

Lokalitet: obuhvata naselje Modrinja

Historijat:

Mesdžid u Modrinju postojao je i proglašen je kao takvim još 20.07.1959.godine i to, kako stoji u Rješenju tadašnjeg Ulema medžlisa u Sarajevu, na traženje džematskog odbora u Putovići i na osnovu prijedloga Vakufskog povjerenstva u Zenici, da se zgrada bivšeg mekteba u mjestu Modrinje proglasi za mesdžid (džamiju bez munare) te ista ima ubuduće služiti toj svrsi i kao takva voditi se u evidenciji organa Islamske vjerske zajednice. U ovom dokumentu se dalje objašnjavaju razlozi donošenja ovakve odluke.

Sve do juna 2006. godine ovaj mesdžid je bio u funkciji kako je i predvidženo, kada je postavljen kamen temeljac za izgradnju džamije na novoj lokaciji i u istoj godini i izgradžena u sklopu koje je: mekteb, gasulhana i abdesthana, te šehidska česma.

Imami koji su obavljali dužnosti mektebske pouke za djecu u džematu su bili u svom matičnom džematu Sopotnica a dolazili su u Modrinje izvršavati tu dužnost, sve do Muamer ef. koji je kao prvi zadužen da, uz džuma – namaz, u još dva dana vrši dužnosti muallima. Od 2013. godine zgrada mesdžida, spomenuta na početku, rekonstruisana je u imamski stan u kome se nalazi imam sa porodicom i od ramazana te godine u džematu se klanja beš vakat i, kao i do sada, održava mektebska nastava, koja je dužnost imama, hatiba i muallima džemata Sopotnica – MODRINJE.

Imami džemata: Nazif ef. Selimović, Hilmo ef. Hodžić, Salih ef. Durmo, Muharem ef. Kadić, Mustafa ef. Neimarlija, Džemal ef. Salkić, Almir ef. Selimović (u sklopu džemata Sopotnica) i Muamer ef. Pašalić, Sumedin ef. Kobilica, Reuf ef. Ibreljić 2011-2016., Ibro ef. Garanović 2016.

Imam: Ibro ef. Garanović

Lokacija: Modrinje

Kontakt: