ORAHOVICA – KOVAČEVIĆI


O imamu

Imam: Huse ef. Gračić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972.,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo,

Kretanje u službi: od 1992-1996. džemat Vukotići a od oktobra 1996. godine u džematu Orahovica – Kovačevići.

O džematu:

Broj domaćinstava: 400,

Broj aktivnih članova IZ-e: 320,

Zvanični naziv džamije: Orahovička džamija , “AS-SAHABAH”,

Naziv u narodu (popularno ime ): Stara džamija, “Malezijska džamija”,

Vakif: Džemat, donatori iz Malezije

Godina izgradnje: 1936., 2010.

Lokalitet: džemat obuhvata područje naselja Kovačevići, Spahići i Male Rijeke

Historijat:

Orahovica_3Godine 1936. sagrađena je Stara džamija od sedre i prvi je objekat pokriven crijepom na ovim prostorima. Krasi je drvena munara kao i unutrašnjost džamije. Renovirana i proširena je 1979. godine a trenutno je u lošem stanju i planira se njena temeljita rekonstrukcija u skorijem periodu.Od prošle godine uvrštena je u nacionalni spomenik,što potvruđuje značaj i vrijednost ove džamije.Od 2010.god.u ovoj džamiji se više ne obavlja nikakva vjerska aktivnost,jer smo izgradili i u funkciju pustili novu,savramenu i funkcionalnu džamiju.Još ranije su bile razne incijative oko izgradnje nove i veće džamije,da bi se u realizaciju ovakog zahtjevnog projekta krenulo trebalo je osigurati velika srestva. Allahovom odredbom srestva su obzbjeđena od strane donatora iz prijateljske zemlje Malezije,a najveću zaslugu za to ima malezijac Wan Shohor Beni Leman,koji je ličnim aganžmanom prikupio sva srestva za izgradnju nove džamije,molimo Svevišnjeg da ga obilato nagradi.I tako za nešto više od godinu dana izgrađenja je nova džamije,na mjestu mesdžida u Kovačevićima.Džamija nosi naziv ,,AS-SAHABAH,, što sibolizira prijateljstvo. Džamija je svečano otvorana 18.septembra 2010.god.uz prisustvo najvišeg rokovodstva IZ-e,kao i prisustvo ambasadora Mlezije i velikog broja vjernika iz cijele B I H.Još što moram istači je to da je u istom periodu izgraćen imamski stan i predat na korištenje sadašnjom imamu.

Također ovaj džemat ima i mesdžid u zaseoku Spahići,koji je sagrađen 1984.god. i u dobrom je stanju.Posjeduje prostor za klanjanje,učionicu i abdesthanu.U njemu se odvijaju sve vjerske aktivnosti:mektebska nastava,beš vakat,predavanja i dr.
Imami džemata: Ibrahim ef. Tutmić, Rasim ef. Čolaković, Fehim ef. Lužić, Senad ef. Bečić, Muhammed ef. Efendić,Hazim ef. Spahić, Abdurahman ef. Skejić, Dževad ef. Preljević i od oktobra 1996. godine sadašnji imam Huso ef. Gračić.

Imam: Huso ef. Gračić

Lokacija: Orahovica – Kovačevići

Kontakt: huso_gracic@hotmail.com