OBRENOVCI


O imamu

Imam: Muamer ef. Dizdarević

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1982. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik,

Kretanje u službi: džemat Obrenovci od 2004. godine.

O džematu:

Broj domaćinstava: 160,

Broj aktivnih članova IZ-e: 181,

Zvanični naziv džamije: Obrenovci,

Naziv u narodu (popularno ime): /

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 2001.,

Lokalitet: Obrenovci,

Historijat:

Obrenovci1Mještani naselja Obrenovci 26.09.1999. godine pokreću inicijativu za izgradnju džamije koja bi bila adekvatnije opremljena za obavljanje vjerskih aktivnosti od do tada postojećeg mesdžida. Zemljište za izgradnju džamije ustupio uvakufio je džematlija Sakib Smajlović. Džamija je građena u periodu od 1999-2001. godine u podkupolnom stilu sa jednom velikom i tri male kupole, te sa jednom munarom koja ima jedan šerefet i akšam-šerefe. Večina sredstava za izgradnju je prikupljena od strane džematlija ovog džemata uz pomoć medžlisa i nekoliko manjih donacija. Džemat je do pred kraj 2004 godine, bio u sastavu džemata Lokvine kao jedan od punktova. Nakon ramazana 1424 H.G. ili tačnije od 15.11.2004. godine džemat Obrenovci funkcioniše kao samostalan džemat. Džamija je trenutno opremljena za obavljanje vjerskih aktivnosti uz napomenu da izgradnja još nije dovršena a završetak radova je planiran u skoroj budućnosti.

Imami džemata: od osnivanja sadašnji imam Muamer ef. Dizdarević,

Imam: Muamer ef. Dizdarević

Lokacija: Obrenovci

Kontakt: muamer_diz@hotmail.com