STARINA

 imamu

Imam: Dževad ef. Gračić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1972. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo,

Kretanje u službi: džemat Pojske od 1991-1992., 1993. Armija BIH i od kraja 1993. godine džemat Starina.

O džematu:

Broj domaćinstava: 200,

Broj aktivnih članova IZ-e: 300,

Zvanični naziv džamije: Starinska džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): Starinska džamija

Vakif: džematlije,

Godina izgradnje: 1962., Izgrađena nova džamija i otvorena 2009.god.

Lokalitet: Starina,

Historijat:

Džamija je izgrađena na temeljima stare džamije. Usmene predaje kažu da je džamija prije,, stare“ džamije bila na ,,guvnu“- stotinjak metara iznad postojeće džamije, kažu: ,,od kada postoji džemat, ima i džamija…“. Džamija je veličine 13 m×10 m i renovirana je 1986. godine. Radi poboljšanja uslova za obavljanje vjerskih aktivnosti u toku je izgradnja nove džamije na novoj lokaciji,

Imami džemata: Do II svj. rata imami su bili Ćamil ef. Gračić, Efendić Fehim ef., Muhamed ef. i Asim ef., od II svj. rata do 1947. godine imam je Salih ef. Gračić; od 1947- 1983. Ibrahim ef. Fejzić i Pivić Nuraga ef., od 1983-1990. Zehrid ef. Rešić, kratko vrijeme i Agan ef. Gračić, od 1990-1993. hfz Sulejman ef. Rafuna i od 1993. godine sadašnji imam Dževad ef. Gračić,

Imam: Dževad ef. Gračić

Lokacija: Starina

Kontakt: dzevadg.starina@bih.net.ba