POJSKE

O imamu

Imam: Aldin ef. Hasić

Kontakt: aldinhasicmedina@gmail.com

Mjesto i godina rođenja: 16. 06. 1992., Donja Orahovica

Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović”, Institut za arapski jezik u Medini, Fakultet Šerijata na Islamskom univerzitetu u Medini.

Kretanje u službi: Džemat Peševići

O džematu:

Broj domaćinstava: 300,

Broj aktivnih članova IZ-e: 390,

Zvanični naziv džamije: Pojšćanska džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): Pošćanska džamija,

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 1967.

Lokalitet: Obuhvata prostor od Malkina mosta do Ovnaka a na tom prostoru gravitiraju slijedeći zaseoci: Pojske, Poratje, Konjevići i Bukova Glava,

Historijat:

?????????????

Nekada je u ovom mjestu postojala džamija sa drvenom munarom i sa manjim prostorom za klanjanje, nema podataka kada je napravljena. Kada se džemat proširio i kada se broj domaćinstava povećao džematlije ovoga džemata su donijele odluku da sagrade novu, bolju i veću džamiju. U vremenu od šest mjeseci džematlije su sagradile podkupolnu džamiju koja je bila prva podkupolna džamija u bivšoj Jugoslaviji poslije odlaska Turaka sa ovih prostora. U proteklom periodu na džamiji su vršene određene popravke najznačajniji radovi su izvršeni 2008. godine kada se na ulazu džamije izgradila mektebska učionica a godinu kasnije 2009. obnovljena je fasada na vanjskim i unutarnjim zidovima, postavljena je limena rešma i izmjenjeni oluci.

Imami džemata: Spahić Mustafa ef., Spahić Osman ef, Bišić Husein ef., Spahić Ahmet ef., Spahić Nesib ef., Spahić Munir ef., Gračić Dževad ef., Dizdarević Mevludin ef., Jusufović Ismail ef.,

, Hasan ef. Pašalić, Aldin ef. Hasić – sadašnji imam.
Imam: Aldin ef. Hasić

Lokacija: Pojske

Kontakt: aldinhasicmedina@gmail.com