BRODA

O džematu:

Broj domaćinstava:
1600,

Broj aktivnih članova: 464,

Zvanični naziv džamije: Džamija Broda

Naziv u narodu (popularno ime): /

Vakif: /

Godina izgradnje:

Lokalitet: Džemat Broda je gradski džemat i obuhvata slijedeća naselja: Velika Broda, Mala Broda, Vardište, Rujev Do, Travnička cesta, Ravan, Zmajevac i Brist, a granići sa džematima: Potok, Kočeva, Tetovo i Grm.


O imamu

Imam: hfz. Sead ef. Šahinović,

Kontakt telefon: 061/785-818,

Mjesto i godina rođenja: U Bosanskoj Krupi 1966. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, hifz

Kretanje u službi: Čobanija džamija u Sarajevu 1986 – 1987., džemat Zgošča – MIZ Kakanj 1988., džemat Gornja Zenica 1989-1996. i od 1996. godine u džematu Janjići.

Historijat:

Mesdžid šehidi – 303. je sagrađen polovinom 1995. godine. Izgradila ga je 303. brigada tokom rata u objektu vlasništvo Instituta Kemal Kapetanović Zenica. Sve do 2007. godine vjerske aktivnosti su obavljane u tom mesdžidu a polovinom 2007. godine mesdžid se zatvara a džematlije vjerske obaveze izvršavaju u novoj džamiji koja je u završnoj fazi izgradnje, a čija izgradnja je počela polovinom jula 2002. godine.

Imami džemata: od osnivanja džemata Zahir ef Maglić, hfz. Sead ef. Šahović

Imam: hfz. Sead ef. Šahinović

Lokacija: Broda

Kontakt: