ČARŠIJA

O imamu

Imam: mr. hfz. Enes ef. Beganović

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1969.,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev – begova medresa Sarajevo, Fakultet Islamskih nauka Sarajevo, hifz, Magistar islamskih nauka,

Kretanje u službi: Jalijska, Ensar i sada Čaršijska džamija, Medžlis IZ-e Zenica.

O džematu


Broj domaćinstava
: 3000,

Broj aktivnih članova: 543,

Zvanični naziv džamije: Sultan Ahmedova džamija,

Vakif: h. Alibeg Kukavica, h. Hajdar Bajrambašić-Mazić, h. Šefko Husremović i h. Džemila hanuma Tatarević,

Naziv u narodu (popularno ime): Čaršijska džamija,

Lokalitet: Centar grada

Godina izgradnje: Prije 1506/07.,

Historijat: Najstariji pisani dokument o ovoj džamiji je natpis na jednoj kamenoj ploči pronađenoj u podnožju munare Sejmenske džamije. Natpis je na turskom jeziku i u prijevodu glasi. ,,Datum obnove Čaršijske džamije je u godini 912. po Hidžri (1506/7.).’’ Ovaj dokument nam svjedoči da je na mjestu današnje, postojala džamija i prije 1506 /7. godine.

Naredna tri i po stoljeća o ovoj džamiji nemamo skoro nikakvih zapisa sve do 1872.g. Naime, tarih na kamenoj ploči postavljenoj iznad visokog džamijskog portala govori o njenoj gradnji koja je uslijedila nakon katastrofalne poplave koja je bila, vjerovatno, najveća u historiji Zenice, a desila se 1869. g. Cjelokupnu izgradnju je finansirao H. Ali – beg Kukavica uz simboličnu pomoć države. Sadašnji izgled džamije potiče upravo iz tog perioda. Sljedeća obnova ove džamije je bila 1986/87. kada je izmijenjena sva instalacija, uvedeno parno grijanje.

U martu u 2011. godine započeta je temeljna rekonstrukcija džamije. Te godine su uređene sofe i drveni stubovi na ulazu u džamiju. U augustu 2012. godine je zamijenjen krov i obijena munara koja je temeljito renovirana i zaštićena. Zamijenjena je stolarija i postavljena nova ograda na mahfilu.

 2013 godine je napravljen novi mimber, izvršeno farbanje stropa i zaštita vanjskog kamena, izmijenjeni dotrajali kameni dijelovi ćupa munare, postavljeni novi kanidilji, izvršeno farbanje rešme i zamijenjeni dotrajali ukrasi na njoj, zaštićena džamijska ograda i nabavljen novi razglas. U maju i junu 2015. godine obijeni su unutrašnji zidovi, kamen isfugovan i zaštićen, postavljene ukrasne lajsne sa led svjetlima na džamijskom stropu, te izvršena potpuna zamjena elektro instalacije kao i razglasa u cjelini. U julu 2015. godine je ugrađeno podno grijanje. Za vrijeme sušenja estriha 2 mjeseca su se namazi obavljali na džamijskim sofama. Pred sami ramazan je aktivirana i ventilacija koja je zamijenila postojeće klime.

Imami džemata: Oko 150 g. imamsku dužnost u ovoj džamiji su vršili alimi iz jedne familije koja je po tome i dobila ime Čaršimamović. Evo i njihovih imena: Ejjub ef., Jakub ef., Abdullah ef., Muhammed ef., Numan ef. i Hilmi ef. Nakon njih ovu časnu dužnost obavljali su sljedeći imami: Asim ef. Tarabar od 1911 – 1955., hfz. Fuad ef. Subašić od 1955 – 1981.,  hfz. Halil ef. Mehtić od 1981 – 1993., Ibrahim ef. Babić od 1993 – 1999. i od 1999. godine sadašnji imam Mr. hfz. Enes ef. Beganović.je, izvršena rekonstrukcija krova, stropa, sofa, hidro i termo izolacija poda, rekonstrukcija mahfila, farbanje drvenih i ostalih površina, obnova stolarije i fasadiranje vanjskih i unutrašnjih zidova.

Godine 1996. tadašnji Odbor islamske zajednice je u saradnji sa turskim bataljonom obnovio već dotrajalu farbu drvenih površina, obnovio mimberu, izmjestio abdesthanu iz džamije, izmijenio dio dotrajale stolarije na mahfilu, obnovio fasadu unutarnjih i vanjskih zidova i postavio novu prostirku.

Imam: Mr. hfz Enes ef. Beganović

Lokacija: Čaršija

Kontakt: enes_beganovic@hotmail.com,