STRANJANI

O imamu

Imam: Aldin ef. Trako

E-mail adresa i kontakt telefon: aldin.trako@gmail.com

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983.

Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim-pašina medresa Travnik

Kretanje u službi: džemati Pepelari, Radinovići, Tgovišće, Gorica, Koprivna – Ponirak do maja 2022, džemat Stranjani.

O džematu:

Broj domaćinstava: 360,

Broj aktivnih članova IZ-e:390,

Zvanični naziv džamije: Džamija Stranjani

Naziv u narodu (popularno ime ): Džamija Stranjani

Vakif: /

Godina izgradnje: 1934.,

Lokalitet: džemat se je smješten niz riječicu Kočevu na lijevu i desnu stranu, od Malkinog mosta do naselja Lazići, obuhvata naselja Stranjani, Zahrašće – Fazlići, Podnegraj, Dolac i Jagodići. Granići sa džematima Pojske, Vrselje, Lokvine, Obrenovci i Gradišće,

Historijat: Džamija je prvi put izgrađena 1934. god. a svećano otvorena 1936. godine.  1991. godine srušena je stara džamija, te na istom mjestu izgrađena nova, veća sa svim potrebnim pratećim objektima u sklopu (mektebska učionica, abdesthana, mokri čvor, gusulhana te prostorija za ogrev i centralno grijanje). Nova džamija još nije svečano otvorena,

Imami džemata: Osman ef. Babić, Sulejman ef. Babić, Bećir ef. Babić, Sakib ef. Spahić, Halim ef. Sokić, Alija ef. Mulić, Ibrahim ef. Babić (sin Asima), Šefik ef. Beganović, Ibrahim ef. Babić (sin Hazima), Munir ef. Spahić, Dursum ef. Dervišević, Šefik ef. Curkić, a od  01.02.2000. godine Mehrudin ef. Genjga, Reuf ef. Ibreljić 2016.-maj 2022, Aldin ef. Trako maj 2022.

Imam: Aldin ef. Trako

Lokacija: Stranjani

Kontakt: aldin.trako@gmail.com,