PUTOVIĆI

O imamu

Imam: Dženan ef. Krajšnik,

E-mail adresa i kontakt telefon: dzenankrajna@gmail.com

Mjesto i godina rođenja: Zenica, 1981.

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu

Kretanje u službi: Trešnjeva Glava, Foča (Aladža), Peševići, Zapoda do aprila 2024.

O džematu:

Broj domaćinstava: 330,

Broj aktivnih članova IZ-e: 300,

Zvanični naziv džamije: Bijela džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): /

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 2001.,

Lokalitet: obuhvata naselja Putovići i Dolača,

Historijat: Džemat Putovići se nalazi na osmom kilometru od Zenice, Bosnom uzvodno. To je džemat koji pripada drugoj kategoriji džemata, i koji broji preko 300 redovnih članova Islamske zajednice. Prva džamija u ovom džematu, prema kazivanjima mještana, napravljena je davne 1900. godine i služila je svojoj svrsi sve do 1998. godine, kada su džematlije ovog džemata odlučile da je sruše i na njenom mjestu naprave novu, savremeniju, funkcionalniju i komforniju džamiju. Njeno svečano otvorenje bilo je 15. septembra  2001. godine. Džamije je dimenzija 16×12 metara. U sklopu džemije nalazi se mektebska učionica, abdesthana, gasulhana i kotlovnica za centralno grijanje. Zbog dominantne bijele boje u svom izgledu džamija je dobila naziv ‘Bijela džamija’. Nekada ovom džematu su pripadali i džemati Tišina i Gorica, koji su se kasnije odvojili i postali samostalni.

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992-1995 veliki broj džematlija je uzeo učešća u odbrani domovine, a svoje živote položilo je 11 šehida. Džematlije su u spomen šehida u haremu džamije sagradili šehidsko obilježje, koje je svečano otvoreno u mjesecu augustu 2010. godine.

02062013617

Imami džemata: U ovom džematu, u njegovoj prilično dugoj historiji, imamsku dužnost su obavljali mnogi imami: Nezir ef. Pašalić, Mehmed ef. Pašalić, Salih ef. Durmo, a nakon njih od 1954. do 1991. godine Fuad ef. Pašalić koji je i mještanin ovog džemata. Nakon odlaska u penziju Fuad efendije smjenjivali su se slijedeći imami koji su relativno kratko ostajali u ovom džematu. To su: Salih ef. Jusufović, Vejsil ef. Ramović, Fehim ef. Čajlaković, Sead ef. Lužić, Avdo ef. Kozlić, a od 2003. godine do septembra 2022. dužnost imama obavljao je Ahmed ef. Agetović, od septembra 2022. do aprila 2024., Amir ef. Spahić, Dženan ef. Krajšnik

Imam: Dženan ef. Krajšnik

Lokacija: Putovići

Kontakt: dzenankrajna@gmail.com