JANJIĆI

O imamu

Imam: Tarik ef Sarajlić

E-mail adresa i kontakt telefon:

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1979. Godine

Obrazovanje, školska sprema: Elči Ibrahim Pašina Medresa Travnik, Islamski Pedagoški Fakultet Zenica, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Kretanje u službi: Od 08.1998 do 05.1999. Džemat Dumanac, MIZ-e Kakanj,
Od 05.1999. do 12.1999. Džemat Novo radakovo, MIZ-e Zenica,
Od 12.1999. do 07. 2000. Služenje vojnog roka,
Od 08. 2000. do 05. 2003. Džemat Trgovišće, MIZ-e Zenica,
Od 05. 2003. do 10. 2008. Džemat Stipanjići, MIZ-e Duvno (Tomislavgrad),
Od 10.2008 – 2014. u džematu Tišina

O džematu:

Broj aktivnih članova IZ-e: 395,

Zvanični naziv džamije: Osman-agina džamija,

Naziv u narodu (popularno ime ): Janjička džamija,

Vakif: Bobovački Dizdar Osman-aga,

Godina izgradnje: 1626.,

Lokalitet: džemat obuhvata područje od naselja Drivuša do Lašvanske petlje,

Historijat:

janjici2Broj domaćinstava: 421,

Džamija je sagrađena na zahtjev Bobovačkog Dizdara Osman age 1626. godine u središtu naselja. Jedna je od prvih džamija zeničkog Medžlisa. Džamija je više puta obnavljana. Prva je sagrađena od kamena, drveta I čerpića a zauzimala je prostor od 67 m2. Ona je imala popravku 1697. godine. Novoizgrađena džamija je otvorena 1985. godine jer je postojala potreba za većim i funkcionalnijim vjerskim objektom. Danas džamija posjeduje svu potrebnu infrastrukturu i opremljena je po svim standardima. Opširnije vidjeti – Islamska epigrafika M. Mujezinović str. 442 i 443.

Imami džemata: Mehmed ef. Halifa 1795., Sulejmen, Salih i Nezir ef. Durmo do 1967., Asim ef. Hodžić, Muhamed ef. Kovać 1975-1976., Abdulah ef. Zukić 1976-1990., Uzeir ef. Klisura 1990-1992., Hilmo ef. Perćo 1992-1994., Zuhdija ef. Karaga, Enver ef. Prolaz 1994-1996., Hfz. Sead ef. Šahinović od 1996.-2014. godine, Tarik ef. Sarajlić od 2014.

Imam: Tarik ef. Sarajlić

Lokacija: Janjići

Kontakt: t.sarajlic@hotmail.com 062/649-897