SMAJIĆI


O imamu

Imam: Mahir ef. Mulić

E-mail adresa i kontakt telefon: mahir_ghm@hotmail.com

Mjesto i godina rođenja: Zenica, 20.07.1988.

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, IPF Zenica

Kretanje u službi: Narpeś-Finska, Biškovići (3.god), 30.09.2016. džemat Pepelari, i džemat Smajići

O džematu:

Broj domaćinstava: 90

Broj aktivnih članova: 170

Zvanični naziv džamije: Smajići

Naziv u narodu (popularno ime ):Smajići

Vakif:

Godina izgradnje: 2003.

Lokalitet: Smajići

Historijat:

1966.godine u Smajicima je izgrađen mesdžid koji je bio u funkciji sve do 2003. Kada je izgradena prelijepa potkupolna dzamija Smajići.

Imam: Mahir ef. Mulić

Lokacija: Smajići

Kontakt: mahir_ghm@hotmail.com