VRANDUK

O džematu:

Broj domaćinstava: 450,

Broj aktivnih članova IZ-e: 395,

Zvanični naziv džamije: Džamija Sultan Mehmeda El Fatiha

Naziv u narodu (popularno ime ): Vrandučka džamija,

Vakif: Sultan Mehmed II El Fatih,

Godina izgradnje: 1460/81.,

Lokalitet: džemat obuhvata sela Ljubetovo, Zabrce i Višegrad, i udaljen je od Grada Zenice 12 km.

O imamu

Imam: Ramiz ef. Redžić

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1986.,

Obrazovanje, školska sprema: Medresa “Osman ef. Redžović” Veliko Čajno, Visoko, Fakultet Islamskih nauka u Sarajevu

Kretanje u službi: 2005-te džemat Varda a od 01.09.2006-te godine džemat Jastrebac i od 22.02.2013. godine džemat Vranduk.

Historijat:

U historijskoj literaturi nalazi se pretpostavka koja se više oslanja na tradiciju i usmenu predaju da je džamija u Vranduku sagrađena na ime sultana Mehmeda II EL-Fatiha i da se tim imenom i dan danas zove. Po tome je Vranduk jedno od prvih mjesta u BiH u kome je sagrađena džamija,

Imami džemata: od 1918-1960. Sulejmen ef. Imamović, on je ujedno bio imam-matičar, vodio je knjige rođenih, umrlih i vjenčanih. Poslije njega ovu dužnost je obavljao Muhamed ef. Efendić oko dvije godine, a poslije njih Beriša ef. Ahmed, Munir ef. Spahić, Rašid ef. Babić, Ismail ef. Jusufović, Muhamed ef. Efendić, Haris ef. Ahmić, Samir ef. Ahmić a od 22.02.2013. godine sadašnji imam Ramiz ef. Redžić.

Mekteb:

Mektebska nastava u džematu Vranduk se odvija po planu i programu Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Mektebska nastava se izvodi na dva mjesta: u mektebu Vranduk i punktu Ljubetovo.

Imam: Ramiz ef. Redžić

Lokacija: Vranduk

Kontakt: redzicramiz2@gmail.com,