RIČICE

O imamu

Imam: Sedin ef. Hibović,

E-mail adresa i kontakt telefon: sedin.hibovic@hotmail.com062-612-822

Mjesto i godina rođenja: U Žepču 1970. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo, Islamski pedagoški fakultet u Zenici,

Kretanje u službi: od novembra 1991 godine u džematu Ričice.

O džematu:

Broj domaćinstava: 500,

Broj aktivnih članova IZ-e: 400,

Zvanični naziv džamije: Džamija Šehida,

Naziv u narodu (popularno ime ): Ričička džamija,

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: Dolaskom Turaka u BiH,

Lokalitet: obuhvata naselja Ričice, Selište, Tulek i Sviće,

Historijat:

Po narodnom predanju džamiju je sagradio Sultan Fatih Mehmed od drveta a pokrivena je bila olovom. Džamija je sagrađena između dvije riječice pa je i naselje dobilo naziv Ričice. Herceg Stjepan ju je zapalio, ali su je džematlije na istom mjestu ponovo sagradile. Godine 1890, 27-e noći Ramazana od ostavljene lampe džamija je izgorila, ali vrijedne džematlije su je ponovo sagradile. U izgradnji ove treće džamije učestvovao je i Hadži Lojo, a 1928. godine same džematlije su je porušile i na istom mjestu sagradile veću i širu džamiju. U augustu iste godine bilo je i svečano otvorenje džamije kojemu je prisustvovao i tadašnji Reis-ul-ulema hadži Džemaludin ef. Čaušević. Sadašnja džamija završena je i svečano otvorena 4.9.2004. godine kojemu je prisustvovao i Reis-ul-ulema dr. Mustafa ef. Cerić. Izgradnja je počela u osmom mjesecu 1991. na temeljima stare džamije koja je već bila dotrajala i nije mogla da zadovolji potrebe džemata koji se dobro povećao i proširio. Džamija je potkupolna i veoma skladnih dimenzija. U suterenu džamije je mektebska učionica, koja je veoma prostrana, osvijetljena i opremljena po pedagoškim standardima, zatim abdesthana i dva taoleta, zatim gasulhana, kotlovnica i ostava.

Imami džemata: od 1914. Agica ef. Imamović, Mulo ef. Beganović (1921), Rašid ef. Imamović (1922), Fehim ef. Terzić (1930), Salih ef. Softić (1938), Refik ef. Hadžimejlić (1939), Kazim ef. Hadžimejlić (1940), Salih ef. Čolaković (1952), Asim ef. Zup??ević (1955), Muhadem ef. Efendić (1960), Ibrahim ef. (1965), Ibrahim ef. Brkić (1966-1982), Izet ef. Osmančević (1982-1984), Asim ef. Čajlaković (1984-1989), po nekoliko mjeseci imamsku dužnost su obavljali Ahmet ef. Kadić, Ibrahim ef. Omerdić, Dževad ef. Isaković (1991), Ibrahim ef. Smriko i od novembra 1991. godine sadašnji imam Sedin ef. Hibović,

Imam: Sedin ef. Hibović

Lokacija: Ričice

Kontakt: