TREŠNJEVA GLAVA

O imamu

Imam:

Ahmed ef. Hlivnjak

E-mail adresa i kontakt telefon:

ahmedhlivnjak@gmail.com

Mjesto i godina rođenja:

rođen 2000. godine u Travniku

Obrazovanje, školska sprema:

-Završio Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku
-trenutno student na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici

Kretanje u službi: 

Trešnjeva Glava od 2019 godine

O džematu:

Broj domaćinstava: 96,

Broj aktivnih članova IZ-e: 119,

Zvanični naziv džamije: Džamija Trešnjeva Glava,

Naziv u narodu (popularno ime ): Nova džamija,

Vakif: Džemat,

Godina izgradnje: 2009.,

Lokalitet: džemat obuhvata područje naselja Trešnjeva Glava,

Historijat:

Džemat Trešnjeva Glava nalazi se 14 km sjeveroistočno od Zenice na nadmorskoj visini od 747 metara. Džemat broji 312 stanovnika, 49 stambenih objekata sa 96 domaćinstava. Nije pozato kada se džemat prvi put spominje u knjigama kao takav. Kao starosjedioci džemata su mještani koji nose prezimena: Bolić, Hasanbašić, Mahmutović i Mujčinović.

U džematu je 1928. godine izgrađen mesdžid od drveta koji je služio za klanjanje namaza i za vjersku pouku, dok su mještani petkom odlazili u centralnu džamiju Babina na klanjanje džume namaza. Prvi imam u spomenutom mesdžidu bio je Mahmutović Salih. Mesdžid koji su mještani sagradili od drveta, zbog dotrajalosti se urušio sam od sebe 1965. godine. Aktivnosti oko izgradnje novog mesdžida pokrenuli su mještani koje je predvodio tadašnji mutevelija hadži Salih Bolić koji nosi najveće zasluge na izgradnji spomenutog objekta. Gradnja objekta je započela 1969. godine, a objekat je stavljen u funkciju 1970. godine. Objekat je sagrađen od tvrdog materijala i bio je to u to vrijeme savremen objekat koji je posjedovao prostor za klanjanje namaza, učionicu, gasulhanu tako da je zadovoljavao sve vjerske potrebe u džematu. Kao takav Mesdžid je služio svrsi sve do 2005. godine kada su se zbog nekvalitenih materijala na objekatu počele pojavljivati pukotine da bi od 2005 godine u istom bilo rizično klanjati i vršiti vjersku pouku djece. Iz pomenutog razloga trebalo se razmišljati o izgradnji novog vjerskog objekta u džematu Trešnjeva Glava.

Nakon provedene ankete među mještanima odlučeno je da se umjesto novog mesdžida, u džematu po prvi put u historiji gradi džamija. Na sastanku mještana koji je održan 08.04.2007 godine, uz odobrenje IO MIZ Zenica, izabran je Građevinski odbor za gradnju džamije. Lokaciju na kojoj se trebala graditi džamija izabrale su džematlije, a parcelu na kojoj je džamija napravljena poklonio je hadži Nusret Bolić. Izgradnja džamije je započela 03. ramazana 1428. hidžretske ili 15.09.2007. godine a završena 13. avgusta 2009. godine. Učešće u izgradnji džamije u džematu Trešnjeva Glava osim mještana uzeli su i vjernici svih džemata Medžlisa Islamske zajednice Zenica pa i šire svojim dobrovoljnim prilozima. Svečano proklanjavanje ili stavljanje džamije u funkciju obilježeno je 13. augusta 2009. godine poslije akšam namaza.

Imami džemata: Derviš ef. Purić, Sakib ef. Efendić, Ahmet ef. Kadić, Asim ef. Jašarević, Enes ef. Pašalić, Izet ef. Bašić, Ismet ef. Bašić, od 1995-2003. Islam ef. Karalić, od 2003-2006. Sulejman ef. Rizvanović, od 2006. pa do kraja 2008. Haris ef. Bolić, od januara 2009. godine je Almedin ef. Mešković, Benjamin ef. Arnaut, te sadašnji imam Dženan ef. Krajšnik.

Imam: Ahmed ef. Hlivnjak

Lokacija: Trešnjeva Glava

Kontakt: 

ahmedhlivnjak@gmail.com