GNJUSI

Broj domaćinstava: 150,

Broj aktivnih članova IZ-e: 190,

Zvanični naziv džamije: Gnjusi,

Naziv u narodu (popularno ime ): Gnjusanska džamija,

Vakif: Huseinspahić Osman, Huseinspahić Ahmed, Huseinspahić Islam i Dorić Asim

Godina izgradnje: 1984.,

Lokalitet: Gnjusi,

O imamu

Imam: Halid ef. Dizdarević

Mjesto i godina rođenja: U Zenici 1983. godine,

Obrazovanje, školska sprema: Medresa Osman ef. Redžović Visoko, IPA Zenica,

Kretanje u službi: od 2006. godine džemat Gnjusi.

O džematu:

Historijat:

Prvi mesdžid u džematu Gnjuse počeo je sa izgradnjom 1934. godine od dobrovoljnih priloga mještana. Uspješno je napravljen 1936. godine. Bio je napravljen od sedre, cigle i kamena a nije odmah stupio u funkciju. Od 1948. – 1952. godine korišten je kao škola do četvrtog razreda osnovnog obrazovanja. Dnevni namazi obavljali su se u kućama mještana. Dnevne namaze do 1962. godine obavljao je svršenik Sultan Ahmedove medrese u Zenici, rahmetli Abdurahman ef. Huseinspahić, mještanin iz sela Gnjusi. Džume i bajrame obavljali su u okolnim džematima. U naredne dvije godine, tačnije od 1963. – 1965., stari mesdžid je renoviran. Tek 1965. godine, Odbor IVZ Zenica, predložio je da se vakufska zgrada u selu Gnjusi proglasi mesdžidom. Svoj prijedlog je istakao, da se u toj zgradi na osnovu rješenje ovog Starješinstva od 1963.godine održava vjerska nastava. Iz spisa predmeta je još ustanovljeno da je taj objekat ušao u zapisnik posebne opštinske komisije kao « DŽAMIJA BEZ MUNARE» i da je naročito sačuvana. Dnevni namazi od navedene godine krenuli su sa redovnim obavljanjem, ali tek 10. aprila 1974. godine donesena je odluka za redovno klanjanje i džume namaza u mesdžidu sela Gnjusi, pod uslovom da se izgradi minber i da svaki današnji imam posjeduje hatibsko ovlaštenje. Pedeset godina poslije, tačnije 1984. godine, izgrađena je novija i bolje opremljenija džamija od tvrdog materijala, sa krovom na četiri vode, dva sprata i bogatijim vakufom. Od 1984. – 2005. godine na njoj su vršeni još mnoge popravke i nadogradnje, te je 2008.god napravljena i munara. Džamija tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu nije oštečena. Također, tokom agresije učestvovali su u mnogim humanitarnim akcijama za pomoć braniteljima, za što su dobili i pismeno priznanje. U okviru kompleksa nalazi se šadrvan i česma. Bitno je napomenuti da je 1997. godine došlo i do odvajanja džemata Poljice.

Imami džemata: U periodu od 1965-2006. godine smjenilo se sedamnaest (17) imama, hatiba i muallima, a to su:
– od 1965-1967. Abdullah ef. Smriko,
– od 1967-1968. Fehim ef. Čelenka,
– 1968. nekoliko mjeseci Salih ef. Durmo,
– od 1968-1971. Salih ef. Lepara,
– od 1971-1972. Fehim ef. Čelenka,
– od 1973-1974. Šerif ef. Karalić,
– 1974. nekoliko mjeseci Vehid ef. Kadić,
– od 1974-1975. Asim ef. Hadžić,
– od 1975-1976. Sabrija ef. Puška,
– od 1976-1977. Remzija ef. Kadrić,
– od 1977-1978. Sabrija ef. Puška,
– od 1979-1988. Murad ef. Omić,
– od 1988-1995. hfz. Salem ef. Aletić,
– od 1995-1997. Ismail ef. Jusufović,
– 1997. nekoliko mjeseci Hamza ef. Dizdarević,
– od 1998-2000. Džemal ef. Salkić,
– 2000. nekoliko mjeseci Hasan ef. Talić,
– od 2001-2003. Enver ef. Vardo,
– od 2003-2006. Hajrudin ef. Halač i
– od 2006. godine sadašnji imam Halid ef. Dizdarević.

Imam: Halid ef. Dizdarević

Lokacija: Gnjusi

Kontakt: dizdarevichalidy@hotmail.com