GRADIŠĆE

O džematu:

Broj domaćinstava: 650

Broj aktivnih članova IZ-e: 600

Zvanični naziv džamije:Džamija u Gradišću

Naziv u narodu:Džamija u Gradišću

Vakif:Džemat

Godina izgradnje:1937.godina

Lokalitet: obuhvata naselja Jokovići, Šumadija, Škorovići, Graja, Hinovići i Bukovica.

O imamu

Imam: Safet ef. Murtić

Mjesto i godina rođenja: Željezno Polje, Žepče, 1969.godine

Obrazovanje, školska sprema: Gazi Husrev-begova medresa

Kretanje u službi:

  • Honorarno u džematu – Krčevine, Zavidovići u periodu 01.03. do 31.12.1989.g.
  • U periodu od 01.01.1990. do 31.08.1997. stalno uposlen u džematu – Kovači, MIZ Zavidovići a od
  • 01.09.1997. godine u džematu Gradišće, MIZ Zenica.

Historijat

U historijskim izvorima džemat Gradišće se spominje u jednom popisu Zeničke nahije, a o doprinosu menzilhana iz 1792. godine. Vjerovatno je i ranije postojao džemat Gradišće s obzirom da se u popisima spominje uglavnom muslimansko stanovništvo kao brojnije, pa samim tim postojanje džemata i džamije je očigledno i ranije, samo to još ne možemo potvrditi historijskim izvorima. Po narodnoj predaji u Gradišću su postojale tri džamije: jedna u Jokovićima, druga u Bukovici, a treća u Baricama, a koja je pripadala Banlozu.

Godine 1913. na teritoriji Zeničke općine evidentiran je i vakuf džamije u Gradišću. To je bila stara džamija koja se nalazila preko puta Društvenog doma i bila je u upotrebi do izgradnje nove, sadašnje džamije 1937. godine. Stara džamija je bila sagrađena kao jedna kockasta prostorija sa drvenom munarom. Unutar nje, po podu, bile su prostrte kožice na kojima se klanjalo.

Od 1934. do 1937. građena je nova, sadašnja  džamija. U početku i kod nje je bila sagrađena drvena munara, a poslije 1964. g. sagrađena je nova munara koja je svečano otvorena 06.10.1967.g.  Džamija je renovirana 1981. i  2001. godine.

U vakufsku  imovinu našeg džemata pored sadašnje džamije  i mesdžida u Bukovici (izgrađen 1971. g.)  još spadaju: gasulhana (kod  džamije), imamska kuća, 4 mezarja, 3 njive, šehidski šadrvan kod  džamije (izgrađen 2002. god) i bosanska kuća koju je uvakufio Dilaver Salih 2008. god.

Dana 20.06. 2010.g. počela je izgradnja novog mesdžida u Bukovici a 19.04. 2014. svečano je otvoren i stavljen u funkciju.

Imami džemata:

  • Mahmut Kovač, Gradišće,
  • Ahmet Talić, Gradišće ,bio imam 1937. g., posljednji imam stare džamije,
  • Omer Ćerim, Grm,
  • Salih Talić, Gradišće,
  • Talić Mustafa, Gradišće,
  • Džerahović Ramo, Gradišće,
  • Jašarević Asim, Lupac,
  • Bećir Babić, Stranjani,
  • Enver Emini, Tetovo, Makedonija,
  • Mustafa Skejić , Kotorsko,
  • Muharem Šabić, Breza,
  • Emin Ahmetspahić, Gračanica kod Visokog,
  • Mensur Valjevac, Visoko,
  • Šišić Vehid, Gradišće
  • Safet Murtić, Željezno Polje, Žepče, sadašnji imam

Imam: Safet ef. Murtić

Lokacija: Gradišće

Kontakt: safet_murtic@hotmail.com,