Mreža mladih: Omladinsko druženje u džematu Smajići

U subotu, 04. decembra 2021. godine, u džematu Smajići je upriličeno Omladinsko druženje a u organizaciji Mreže mladih i džemata Smajići.
Druženje je započelo programom učenja ilahija u izvedbi omladinskog hora džemata Šerići, a nastavljeno kratkim obraćanjem koordinatora Mreže mladih i Ismail ef. Jusufovića koji je mlade podsjetio na Kur'an ski ajet: “Allah je Taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće; On sve zna i sve može.” Sura Er-Rūm, 54.
“Ljudski život je omeđen sa dvije slabosti, a između njih je snaga od Allaha darovana. Mnoštvo omladine tu snagu iskoristi u haramu i lošim djelima, a vi ste, hvala Bogu tu svoju snagu i energiju večeras iskoristili i koristite je u dobru” – poručio je Ismail ef.
U nastavku druženja, Mreža mladih je kao nagradu za najaktivne sudionike u razgovoru uručila dvije knjige ističući da će praksa na ovakvim druženjima biti i kviz sa pitanjima iz poruke koju uputi neko od imama.
Uslijedilo je međusobno druženje mladih koji su priliku ovakvog susreta iskoristili za upoznavanje i ugodan razgovor.