Hutba: Islam zabranjuje nasilje

Hvala Alahu Gospodaru svih svjetova, Milostivom Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, Onome Koji je razdvojio Istinu od neistine, neka je salavat i selam na našeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu porodicu, sve ashabe i one koji su živjeli i žive sa istinom u srcu.

Draga braćo!
Ovih dana u svijetu se obilježava „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, a to je globalna, odnosno svjetska kampanja koju obilježavaju brojne države i organizacije. Kampanja počinje 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. Decembra, Međunarodnim danom ljudskih prava. Osjećamo potrebu da i Medžlis Islamske zajednice Zenica danas u svim džematima putem hutbe izrazi zabrinutost za sve učestalije partnersko nasilje, posebno nad ženama, kao i nasilje u porodicama. S tim u vezi, imamo potrebu ukazati na izričitu zabranu bilo kakvog nasilja u islamskoj tradiciji sa posebnim osvrtom na partnersko nasilje, a ponajviše nasilje nad ženama, kao nasilje u porodici koje je, nažalost, u posljednje vrijeme sve učestalije.
Šokantno i žalosno je svjedočiti da je nasilje nad ženama postao globalni problem, te da su žene sve češće žrtve porodičnog nasilja. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da i unutar muslimanskih zajednica su sve učestalije prijave nasilja nad ženama, te osobe koje nose muslimanska imena i predstavljaju se sljedbenicima islamske tradicije vrše nasilje nad ženama ili svojom vlastitom djecom.

Ilustracije radi, ovih dana su u javnosti prisutne ankete nevladinih organizacija koje se brinu o zaštiti žena i porodica, a koje svjedoče frapantnim podacima, a to je da svaka treća žena u Bosni i Hercegovini je žrtva nasilja u porodici. Ovdje treba spomenuti da svaki vid nasilja, počev od psihičkog, ekonomskog, seksualnog, pa do onog fizičkog ugrožava i ugnjetava ličnost žrtve nasilja. Primjerice, u jednom vjerodostojnom kazivanju Buhari navodi da se Hinda, majka Muavije, požalila Poslaniku, s.a.v.s., na svoga supruga Ebu Sufjana kako je škrt, te je upitala Poslanika, s.a.v.s., da li smije tajno uzeti za sebe i porodicu dio njegovog imetka, a na šta joj je Poslanik, s.a.v.s., odgovorio: „Uzmite sebi ti i porodica koliko vam je potrebno.“
Nasilje uglavnom počinje malim i bezazlenim uvredama i neslaganjima bračnih partnera, a onda prerasta u fizičko nasilje. Valja spomenuti da je svaki brak izazov za sebe, te da svaki brak podliježe i određenim nesuglasicama i problemima. Uzvišeni Allah nas je poučio da je i sam Poslanik, s.a.v.s., koji je okarakterisan kao „najbolji uzor“ imao bračnih nesuglasica. „O Vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što ti je Allah dozvolio – u nastojanju da žene svoje zadovoljiš?“ (Et-Tahrim, 1) Također, u hadisu koji bilježi Buhari, a prenosi se od Aiše, r.a., se navodi: „Ja znam kad si sa mnom zadovoljna, a kada nisi.“ Upitala sam: „Kako znaš?“ A Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: „Kada si zadovoljna govoriš: Ne tako mi Muhammedovog Gospodara, a kada si srdita: Ne tako mi Ibrahimovog Gospodara“, pa sam potvrdila i dodala: „Tako mi Allaha samo izbjegavam spomenuti tvoje ime.“

Draga braćo!
U jednom hadisu-l-kudsijju (govoru Uzvišenog Allaha koji je prenio Poslanik, s.a.v.s., a nije zabilježen u Kur'anu) se prenosi od Ebu Zerra el-Gifarija, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., prenio riječi Gospodara rekavši: „O Moji robovi, Ja Sam Sebi nasilje zabranio, a zabranio Sam ga i među vama, pa nemojte ga međusobno činiti…“ (Muslim, 2577) Akcenat navedenog kazivanja je da Uzvišeni Allah, kao Gospodar, Sebi lično zabranjuje nasilje, ali isto tako naređuje svima da tako postupe međusobno. Kur'anski termin zulm, koji je već arabiziran termin u našem jeziku označava svaku vrstu nasilja. Kur'an obiluje ajetima koji upozoravaju čovjeka na nasilje, ukazuje na zajednice koje su propale zbog nasilja, pa čak obećava čovjeku da je „Allah Onaj koji nikome ni trunke nasilja učiniti neće.“
U islamskoj tradiciji posebno je predstavljen reciprotitet između silnika i žrtve, odnosno onoga koji čini nasilje (zalim) i onoga kome se čini nasilje (mazlum). Tako se nailaze ajeti koji čak povezuju silnike (zalim) sa onima koji ne vjeruju, a onome kome je učinjeno nasilje (mazlum) Allah dovu ne odbija.

Na kraju, želimo istači da je Poslanik, s.a.v.s., bio osoba koja nikada nikome nije učinio nasilje, osoba koja je bio blag prema starijima i pažljiv prema djeci, čovjek koji je posebno volio, cijenio i poštovao svoje žene. Mnogi su hadisi koji ukazuju na navedeno, ali želim da se podsjetimo jednog od njih u kome se navodi “Najpotpuniji vjernici među vama su oni najboljeg morala, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”
Muškarci i žene su jednaki, ali nisu isti. Žene su krhkije i emotivnije, a muškarci su stabilniji i snažniji. Islam tretira i muškarca i ženu kao jedinku (insan), te su pred Bogom jednako obavezni i odgovorni i jedni i drugi. Stoga, brak je uspješan onda kada muž i žena zajedno učestvuju u odgoju i obrazovanju svoje djece, podižu zajedno svoju porodicu, ravnopravno se brinu o svome domu i svjesni su da je muž koji ukaže poštovanje ženi na putu sunneta Poslanika, s.a.v.s., a žena kojom je muž zadovoljan na putu ka Džennetu. Partneri trebaju biti odani, obzirni i upućeni jedno na drugo. I jedno i drugo trebaju raditi na prevladavanju nedostataka oba partnera. Također, jedno drugome trebaju osigurati društvo i utjehu.

Molim Uzvišenog Allaha da nas sačuva bilo kakvog nasilja, da među supružnicima podari slogu, ljubav i toleranciju, te da nas sve zajedno nastani u Džennetu. Amin!