Uspješno završen kurs sufare za odrasle u džematu Sejmen

U srijedu, 06. decembra, 2017., odnosno, 17. rebi'u-l-evvela, 1439.h., poslije jacije namaza, u Sejmenskoj džamiji organizovana je svečanost povodom uspješnog završetka kursa arapskog pisma (sufare) za odrasle. Na samom početku polaznicima kursa i prisutnim džematlijama obratio se  imam džemata i izrazio toplu dobrodošlicu. Na ovogodišnji kurs sufare upisalo se 32 polaznika, a njih 30 je uspješno savladalo kur'ansko pismo. Novi učači Kur'ana su: Škrijelj Faketa, Ekinović Jasmina, Krivić Edina, Čoloman Almira, Mulić Amra, Huseinspahić Džana, Karić Alma, Subašić Amna, Arnaut Fahrija, Babić Sahida, GlumčevićMelisa, Ćutuk Sadbera, Mahmić Enisa, Hećo Elvir, Bojić Izeta, Smajić Ilvana, Valentić Elma, Omerspahić Emina, Čišić Mersija, Taha Sabina, Simsek Amela, Duraković Amela, Ćivić Nermina, Šarić Amra, Vehabović Lejla, Bajramović Semir, Bajramović Nermina, Pašalić Rahima, Bašić Zirafeta i Skender Medina.

 Ovim povodom prisutnim džematlijama obratio se hfz. Husejn Čajlaković, imam, hatib i muallim u džematu Poljice. U nadahnutom predavanju uvaženi hafiz Husejn je govorio o važnosti i vrijednosti učenja Kur'ana. Između ostalog citirao je hadis da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: ,,Osvijetlite vaše stanove, kuće namazom i učenjem Kur'ana.”

Na kraju svečanosti svim polaznicima uručene su diplome i prikladne hedije koje je obezbijedio MIZ-e Zenica i džematski odbor džemata Sejmen.

Nadamo se da će ova promocija novih učača Kur'ana biti podstrek  za druge da se priključe učenju kur'anskog pisma.

Jusuf H.