U Zenici obilježeni Dani džemata i džamija

Medžlis IZ Zenica i ove godine je na prigodan način obilježio „Dan džemata i džamija“ sječajući se i podsječajući muslimane na rušenje Ferhadije džamije u Banjaluci, te 614 džamija i mnogih drugih vjerskih objekata.
U svim džematima na prigodan način je obilježen 7 maj, te održana hutba o Danu džamija. Centralna svečanost bila je u džematu Nova Zenica, sa prigodnim programom i gostom Izet ef. Čamdžičem, glavnim imamom Medžlisa Zavidovići.
U petak, 27. aprila u Nakšibendijskoj tekiji u Peharama, izveden prigodan program i održano predavanje na temu „Uloga tekije u džematskim aktivnostima“. Tom prilikom direktor Uprave za vjerske poslove je kazao da je Islamska zajednica u prošlosti imala velike alime Numanagića, Hadžibajrića, Čolića i druge koji su znali praviti ispravan spoj između šerijata i tarikata i u halki pronaći smiraj vjerničke duše. Na tom tragu i mi u Upravi za vjerske poslove tragamo o načinima organiziranja džemata te ulozi tekije i tekijskog džemata u afirmaciji društvenih, kulturoloških i vjerskih vrijednosti. “Derviši su od dolaska islama na ove prostore bili uz narod i ulemu. Džemat je bio i prije i poslije nas, samo je pitanje hoćemo li mi biti tu, jer je sve na ovom dunjaluku u pokretu i zikru”, poručio je direktor Abdibegović. Glavni imam Jakub ef. je istakao da je ova tekija u okviru Medžlisa Zenica i da sva korenspodencija i aktivnosti su u saradnji sa Medžlisom Zenica.

U petak, 04. maja, u džematu Novo Radakovo održan je seminar za imame MIZ Zenica, pod nazivom „Džamija – temelj džemata 44 novoizgrađene džamije Zenice u periodu od 1998-2018. godine“. Na seminaru su govorili glavni imam Medžlisa Tešanj mr. Fuad ef. Omerbašič, Jakub ef. Salkica, glavni imama, Kenan Hodžić, koordinator Mreže mladih, te direktor Uprave za vjerske poslove mr. Nusret ef. Abdibegovič. Moderator skupa bio je Bahrudin ef. Ćolo.
Na seminaru je rečeno da je džamija temelj društvene organizacije vjernika, te da je džemat kao zajednica uvijek imao svoje mjesto u historiji našeg društva i ne postoji razdoblje kada nije egzistirao. U današnjem vremenu, koje obilježavaju dinamizam, nužna je također dinamična pokretljivost novog pozicioniranja džemata u društvu kako bi odgovorio svom iskonskom zadatku da budu znak, vrijednosno i iskustveno dohvatljiv prostor.

Džematska zajednica odgaja vjernike za svjedočenje vjere u svim dimenzijama i uvjetima života, posebno profesionalnog i društvenog. Taj odgoj traje čitavog života, a počinje s najranijim godinama djetinjstva. Vrijeme prebrzo leti i ne dopušta Zajednici da ostane samo na pisanim analizama, dijagnozama i normativima. U tom je smislu svaki novi dan jedna nova šansa da se nešto učini boljim u životu i djelovanju naših džemata. A to ne mogu samo oni kojima je povjerena briga za pojedini džemat. Svi su članovi džematske zajednice odgovorni i pozvani ulagati svoje snage i talente u razvoj džemata. Moraju biti svjesni dinamike života i vjere. Za takav daljnji razvoj i djelovanje džemata potreban je odgoj svih članova, voditelja i vođenih, uz promjene u načinu planiranja, programiranja i djelovanja, te u odnosu imam – džematlija. To je preduslov za zajedništvo i saradničke odnose unutar džematske zajednice. A naš Poslanik a.s. je rekao „…Allahova ruka je nad džematom…“ i to vjerniku treba biti podstrek da džematsku zajednicu čuva, da je unaprjeđuje te da tim djelovanjem naše džamije ostvaruju svoju ulogu u našem narodu i u svijetu.

Nihad Durmić