U povodu Dana vakifa: Odjel za brak i porodicu posjetio Safiju hanumu Džananović

U povodu obilježavanja Lejletu-l-mi'radža i Dana vakifa, nakon programa koji je bio upriličen u džamiji “Safija” – džemat Brist, predstavnice Odjela za brak i porodicu Zahira Šarić, Mulaima Omić i Esma Kuršumović su posjetile Safija hanumu Džananović.
Tom prilikom, predstavnice Odjela su ukazala na važnost vakufa kao općeg dobra za cijelu zajednicu muslimana ističući posebnu vrijednost i nagradu za vakuf džamija.
Inače, Safija hanuma Džananović je majka vakifa istoimene džamije “Safija” u džematu Brist, jedne od rijetkih džamija koje nose ime po ženi.