Posjeta ustanovi “Dom porodica”

U subotu, 4. marta 2017. godine, u sklopu projekta „Ženski aktivizam“, realizirana je posjeta domu za djecu bez roditeljstkog staranja „Dom porodica“ Zenica.

Posjetu su realizirale sljedeće aktivistice: Safija Ibrahimagić, Zahira Šarić, Lejla Krak i Fatima Šahinović. Tokom posjete razgovarano je sa zaposlenicama ustanove „Dom porodica“,  socijalnom radnicom Enisom Herceg i odgajateljicom Alminom Husejnović o prijedlozima aktivnosti koje bi se realizirale ispred „Ženskog aktivizma“. Također, upriličen je susret i upoznavanje sa djecom koja su imala priliku da kažu svoje prijedloge aktivnosti koje bi članice „Ženskog aktivizma“ provodile tokom naredna dva mjeseca. Među prijedlozima poseban interes je ispoljen za sticanje više znanja o islamu (arapska slova, ilahije, pripreme za Ramazan), kreativne radionice i putovanja. Tokom posjete djeca su simbolično počašćena slatkišima.

U razgovoru sa socijalnom radnicom dobile smo informaciju da ustanova „Dom porodica“ duže vrijeme traži donatora koji bi omogućio njihovim štićenicima posjetu Srebrenici.

Okvirni plan aktivistica koje su posjetile „Dom porodicu“ je realizacija tematskih radionica s ciljem pripreme za Ramazan, u sklopu kojih će se izvoditi sadržaji edukativnog (proširivanje znanja o islamu) i rekreativnog karaktera (kreativne radionice). Planirano je da se radionice izvode svake druge subote.

Ilma Pašalić