Savjetovalište za brak i porodicu: Seminar “Zdravo, porodico!”

U organizaciji Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Zenica a u saradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u BiH i Međureligijskim vijećem u BiH, pod pokroviteljstvom World Vision BiH i Unicef-a, u subotu 28. januara 2023. godine u Zenici je održan seminar “Zdravo, porodico!”. Učesnice seminara bile su društveno aktivne žene iz različitih sfera društvenog života Zenice, a izlagači su govorili o utjecaju corona virusa na porodične i međuljudske odnose sa teološkog, medicinskog, pedagoškog i psihološkog aspekta. Izlaganje o teološkom aspektu prezentovala je dr. Safija Malkić- voditeljica Odjela za brak i porodicu Rijaseta, o medicinskom aspektu je govorila dr. Lamija Gafurović – specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, dok su o pedagoškom i psihološkom aspektu govorili mr. Emina Šarić-Krajšnik – magistrica pedagoških nauka i Kenan Strika – diplomirani psiholog.

Fokus radnog dijela seminara nakon dva panela izlaganja bio je na diskusiji u koju su se uključili svi učesnici seminara te su kroz osvrt na vlastiti doživljaj i iskustva pandemije, diskutovali o uticaju epidemioloških mjera i pandemijske realnosti na djelatnosti kojima se bave.

“Nama je cilj ispred Odjela za brak i porodicu Rijaseta da ovu temu aktueliziramo, ona je uvijek aktuelna, ali je mi ponovo aktueliziramo na ovim seminarima kad razgovaramo o različitim temama sve u cilju podrške porodici. Ovdje je glavni cilj da razgovaramo o posljedicama pandemije na porodicu i unutarporodične odnose i da ta pitanja razložimo sa teološkog aspekta i sa medicinskog aspekta da dobijemo konkretne instrukcije kako im pmoći u današnje vrijeme s obzirom da smo i dalje u izazovu, ne znamo kako će se razvijati ovaj process sa pandemijom i nadam se da ćemo odgovoriti na ta pitanja”, kaže doktorica Safija Malkić – voditeljica Odjela za brak i porodicu Rijaseta IZ u BiH.

Međureligijsko vijeće od pojave pandemije radi sa crkvama i vjerskim zajednica po pitanju odnosa u porodicama. Rađena su različita istraživanja koja su potvrdila da je došlo do povećanog broja nasilja u porodicama nakon pojave pandemije.

“Nakon istraživanja, razgovarali smo sa vjerskim službenicima da vidimo koliko ljudi imaju povjerenja u vjerske službenike i koliko im se ljudi obraćaju u određenim problemima i povezivanje tog nekog teološkog i zdravstvenog, odnosno psihološko-pedagoškog aspekta je vrlo važno u našem društvu da se sve institucije povezuju i da se pomogne vjerskim službenicima kako da pomognu žrtvama nasilja. U narednom period pripremamo projekat borbe protiv nasilja nad djecom, ali i žrtvama koje su pretrpjele bilo kakvo nasilje”, kaže Helena Martinović, stručna savjetnica u Međureligijskom vijeću BiH.

“U ovom projektu Islamska zajednica nudi pored odgovora koje je dala u vrijeme korone, a to znači da se slijede upute svih kriznih štabova, institucija, dakle, daje odgovore i na ovaj način, raditi na terenu sa ženama, sa porodicom i sa vjerskim službenicima, porazgovarati o nekim zatomljenim temama koje su potisnute i koje nisu imali priliku podjeliti, kao i pojava u porodicama o kojima nisu možda imali priliku porazgovarati. Tako da i na ovaj način Islamska zajednica pokušava da daje neke odgovore”, naglašava doktorica Melika Arifhodžić koordinatorica projekta.