Novi ciklus edukativnih sadržaja: Hafiski ders

Medžlis Islamske zajednice Zenica obavještava da počinje novi ciklus edukativnih sadržaja za 1444. h. g./ 2022-23. godinu a nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom.

Edukativne sadržaje pod nazivom “Hafiski ders” u 77 džemata zeničkog medžlisa vodit će hafizi, a dersovi će se održavati svakih 15 dana počevši od petka 11. novembra 2022. godine pa do mjeseca marta.

Također, bit će nastavljena i tradicionalna Ćurs tribina u Čaršijskoj džamiji i Omladinska tribina u Ensar džamiji, a o terminu održavanja ćemo vas blagovremeno obavijestiti.

Budite nam dragi gosti na edukativnim dersovima i tribinama.