Naš odnos prema Kur'anu

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَـٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

I Poslanik reče: “Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog miljenika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve one koji ih slijede do Sudnjega dana.

Vezanje za Kur'an i lijepo druženje s Kur'anom razlozi da nas Allah zavoli, ostavljanje i zapostavljanje Kur'ana i needebski odnos prema njemu razlog su za Allahov, subhanehu ve te'ala, prezir. Smatramo posebno bitnim, sa ovoga časnog mjesta sve nas posjetiti na našu dužnost i obavezu druženja sa Kur'anom.

Kako ljudi u druženju s Kur'anom imaju posebne deredže, tako i oni koji ga zapostavljaju padaju na najniže stepene. Oni koji se udaljavaju od Kur'ana oni ga i zapostavljaju. Poslanik, s.a.v.s., na takve se požalio svome Gospodaru:

“Poslanik je rekao: ‘Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!'” (EI-Furkan, 30) Draga braćo,

Ne dozvolimo sebi da budemo od onih koji kada se uči Kur'an, besposličare i pričaju, kako ga ne bi slušali. Ovo je jedna vrsta njegova zapostavljanja. Nevjerovanje u njega i nepotvrđivanje njegovih propisa djelima, također su vid zapostavljanja. U zapostavljanje Kur'ana spada i ne razmišljanje o njemu i davanje prednosti pjesmi, zabavi, govoru ili bilo kojem drugom vidu zabave.

Draga braćo,

Mnogo je onih koji zapostavljaju Kur'an. Svaki vjernik treba se pribojavati da ne bude u jednoj od kategorija koje su zapostavile Kur'an.

Ibnu-l-Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže: “Različiti su oblici zapostavljanja i izbjegavanja Kur'ana: Prvi je izbjegavanje njegova slušanja, vjerovanja u njega i pomnog praćenja. Drugi je izbjegavanje rada po njemu i onome što on dozvoljava ili zabranjuje, pa makar ga učio i vjerovao u njega. Treći je izbjegavanje njegova postavljanja za sudiju i uzimanje njegovih pravila u pitanjima vjere, osnovnim i sporednim. Četvrti je izbjegavanje razmišljanja o njemu, shvatanja i spoznaje onoga što Allah Uzvišeni putem Kur'ana želi reći. Peto je izbjegavanje liječenja Kur'anom za sve bolesti srca.“

Draga braćo,

Iako nas Poslanik a.s. uči životu, uči liječenju putem Kur'ana i Sunneta, naša braća i sestre ponekad pribjegnu metodama liječenja duševnih ili fizičkih bolesti kod osoba koje nisu ti koji praktikuju Sunnet u liječenju Kur'anom. Ovaj primjer, ali i sve nabrojano, podpada pod riječi Gospodara: ” Poslanik je rekao: „Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava.“

Možda i najopasnija i najrasprostranjenija vrsta zaposatavljanja Kur'ana, jeste i njegovo neučenje i čitanje. A kao posebnu karakteristiku ovog zapostavljanje, pogotovo u našim krajevima, imamo pojavu ostavljanja Mushafa na posebno mjesto radi bereketa zbog  njegovog prisustva. Kur'an se stavlja na police u kući, pozadine ili prednje dijelove automobila sve dok se na njemu prašina ne nakupi što nam jasno govori o zapostavljenju Kur'ana i formalnosti njegovog prisustva u našem okruženju.

Draga braćo,

Govoreći o našem odnosu prema Kur'anu, Ibnu-l-Dževzi kaže: ” Ko posjeduje Mushaf mora svaki dan proučiti po nekoliko ajeta iz njega da taj Mushaf ne bi bio odbačen ili zapostavljen.“

Naveo smo kategorije tj. vrste onih koji zapostavljaju Kur'an, a oni koji se s Kur'anom druže, također su različitih stepena i deredža, shodno Allahovoj blagodati prema njima.

Naši prethodnici, svoja srca su oživljavali Allahovom Knjigom i danju i noću. Oni su svoja srca njegovali uz stalno napajanje koje je ostavljalo na njima osjećaje živosti i budnost.

Ibnu-l-Dževzi kaže: “Običaji predhodnika razilaze se u obimu učenja. Neki od njih su svakog dana i noći završavali hatmu, neki svaka tri dana, neki sedmično, a neki mjesečno…“

Draga braćo, naši predhodnici imali su vremena da završavaju hatme svaka tri dana, sedmično, mjesečno a gdje smo mi? Obavežimo se i stavimo sebi u zadatak pored svih obaveza koje imamo, pored škole, fakulteta ili posla, nađimo vremena da svaki dan proučimo po jedan džuz ili barem deset stranica, i da to bude u kontinuitetu i da se svakodnevno družimo s Kur'anom. Vidjet ćete draga braćo da će i naši poslovi i škola i fakultet krenuti na bolje i Allah će nam olakšati izvršavanje svih tih poslova.

Za kraj hutbe, spomenut ćemo i one koji nisu naučili arapsko pismo. Sve što smo kazali o učenju Kur'ana to važi i za onoga koji ga ne znaju učiti, oni ga treba pomno slušati i razmišljati o njegovim riječima. Uzvišeni je obećao Svoju milost svakome onom ko sluša Kur'an skrušeno i pažljivo. On kaže: „A kada se uči Kur'an vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.“ (El-E'araf, 204)

Danas je toliko tehnika uznapredovala da imamo aplikacije Kur'ana na našim telefonima, u autima, kućama svugdje možemo slušati Kur'an.

Knjiga Medaridžu-s-salihin, može nam pomoći u najljepšem doživljaju učenja i slušanja Kur'ana: „Kome se bude učio Kur'an, neka sebi dočara kao da ga čuje od Allaha Koji mu se njime obraća.“

Završit ćemo hutbu dovom:

Gospodaru ti učini Kur'an proljećem naših srca, nestankom naših patnji i nedaća AMIN!

Ismail ef. Ibreljić