Hutba: Ko oponaša neki narod, on je od njih!

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini – Medžlis IZ-e Sarajevo – džamija Kralj Fahd –

hatib: Nezim Halilović Muderris – hutba: 1/2016 – 20. rebiu-l-evvel 1437.H. / 01. januar 2016. godine

KO OPONAŠA NEKI NAROD, ON JE OD NJIH

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je: Ko oponaša neki narod, on je od njih. Neposredan povod ovoj temi je sinoćnje divljanje nekih Bošnjaka, koji izgubljeni u vremenu i prostoru po svaku cijenu žele da se poistovijete sa nemuslimanima, pa da ih čak u griješenju i preteknu, nesvjesni da svako slijepo oponašanje drugih znači udaljavanje od islama i njegovih propisa. Još je apsurdnije da veliki broj njih to praktikuje uz činjenje drugih harama, koji muslimane izvode iz islama.

Novogodišnjoj noći nije trebalo pridavati nikakvu važnost u odnosu na druge noći, nije je trebalo obilježavati nikakvim posebnim sijelima, večerama, kahvama, gledanjima novogodišnjeg programa, ne čestitati je, ne kupovati djeci nikakve poklone niti primati, već kao i ostalih noći na vakat leći spavati, ustati na noćni namaz i sabah i nastaviti živjeti islamski kao i prije nje!

Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 102. ajetu Sure Alu Imran:

“O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije nego kao muslimani!”

Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, komentirajući citirani ajet, kaže: “Istinska bogobojaznost je da se Allahu pokornost bez grijeha ispoljava, da se On puno spominje i da Mu se puno zahvaljuje, bez nijekanja Njegovih blagodati.” (Hakim)

Allah, azze ve dželle, govoreći o odmetnicima od vjere, kaže u 115. ajetu Sure En-Nisa’:

“Onoga koji se suprostavi Poslaniku (sallallahu alejhi ve sellem), a poznat mu je pravi put i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustićemo da čini šta hoće i bacićemo ga u džehennem, a užasno je on boravište.”

Prema tome onaj ko ostavlja sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i slijedi običaje nemuslimana, izlazi iz islama, bez obzira koliko se on smatrao muslimanom i imao izvorno muslimansko ime.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava riječima:

Prenosi Ukbe bin Amir El-Ensari El-Bedri da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od onoga što je doprlo do ljudi od prošlih poslanika je: “Sine Ademov (čovječe), ako se ne stidiš, radi što hoćeš!” (Buharija)

U ovim lijepim Allahovim, subhanehu ve te'ala, danima, danima sjećenja na stravične zločine počinjene nad našim narodom, u danima nemoralnih pojedinaca i grupa, u ovoj šehidskom krvlju natopljenoj zemlji, zemlji za 45 mjeseci oružane agresije, dvije stotine hiljada šehida, zemlji četrdeset hiljada silovanih majki i sestara, među kojima je deset hiljada maloljetnih djevojčica, zemlji još uvijek sedamnaest hiljada nepronađenih Bošnjaka, zemlji masovnih grobnica u kojima su zajedno nakon klanja bacane nene i praunuke, zemlji Srebrenice, Žepe, Goražda, Prijedora, Bijeljine, Zvornika, Foče, Prozora, Mostara i Gornjeg Vakufa, zemlji dobrih predaka, čestitih majki, nena, baba i đeda, zemlji velikih gazija, zemlji dobročinitelja koji su sva dunjalučka dobra ostavljali kao trajno dobro i zemlji koju nikada dušmani potpuno nisu uspjeli pokoriti, u toj dobroj zemlji, Bosni i Hercegovini, nakon teške oružane agresije, na sceni je opći moralni sunovrat, koji se ogleda u slijepom oponašanju drugih. Ovakvog razvrata, nepoštivanja i srljanja teško da se danas može naći igdje na dunjaluku, pa se bojmo Allahove, subhanehu ve te'ala, kazne, a prije nas su uništeni mnogi narodi koji su javno činili slične grijehe!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Ebu Davud kaže:

Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko oponaša neki narod, on je od njih.” (Ebu Davud)

U ovom hadisu je veliko upozorenje svima onima koji oponašaju nemuslimane, jer ih to oponašanje svrstava u njihov red. Imam Ibn Kesir kaže da ovaj hadis označava veliku prijetnju i upozorenje onima koji slijede nemuslimane u njihovom govoru, djelima, odjeći, praznicima i načinu robovanja Stvoritelja, a tako isto i u svemu drugome što nije od naše vjere i što nam se ne dozvoljava.

Podsjećam i sebe i vas na hadis Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi imam Hakim:

Prenosi Ebu Seid El-Hudri, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Slijedićete ranije narode, pedalj po pedalj i aršin po aršin, pa čak i da uđu u gušterovu jazbinu vi biste ih u tome slijedili.” Rekosmo: „Allahov Poslaniče, Jevreje i Kršćane?“ Reče: „Koga drugog?” (Hakim)

Tužno je braćo i sestre što ima veliki broj „muslimana“ koji su u slijeđenju nemuslimana prešli svaku mjeru i koji se ni po čemu ne razlikuju od njih. To njihovo slijeđenje ih nije amnestiralo od ubijanja i progona u toku posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu!

Kaže Allah, dželle še'nuhu, u 120. ajetu Sure El-Bekare:

“Ni Jevreji, ni Kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu.Reci: “Allahov put je jedini Pravi put!” A ako bi se ti poveo za željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti.”

Braćo i sestre, ovo je Kur'anska istina koju treba dobro zapamtiti i znati da Jevreji i Kršani neće biti zadovoljni sa muslimanima sve dotle dok ne prihvate njihovu vjeru. Recept za odricanje od vjere je da muslimani slijede želje drugih, da ih slijepo oponašaju u svemu i da se trude da se ni po čemu ne razlikuju od drugih.

Braćo i sestre, izvršavajmo sve naše islamske obaveze, a posebno čuvajmo propisane namaze, jer ćemo na Sudnjem danu prvo biti pitani za namaze, čvrsto se držimo Allahova, subhanehu ve te'ala, užeta i ne povodimo se za običajima i praznicima drugih naroda!

Allahu, učvrsti nas na putu islama, pomozi svoj našoj ugroženoj braći i sestrama, a posebno onima u Palestini i Siriji, učini nas od onih koji se čuvaju zabranjenih i sumnjivih stvari i sačuvaj nas slijepog slijeđenja drugih, oprosti našim roditeljima i dobrim precima, učini našu djecu i potomke radostima naših očiju i srca, budi nam milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!