Kadrska poruka – Trenutak bolji od Lejletu-l-kadra

Večeras je 27. noć mjeseca ramazana za koju se pretpostavlja da je noć KADRA, noć koja je bolja od hiljadu mjeseci u kojoj nema ove noći. Moja poruka neće biti da vam nešto kažem o ovoj noći, jer već dovoljno znate, nego o nečemu još vrijednijem od te noći.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Stajanje na Allahovom putu, makar jedan trenutak, bolje je od stajanja u Noći kadra kod Crnog kamena.“

Stanimo na borbenu liniju čuvajući čast muslimana a posebno pravih vjernika, jer su njegov život, imetak, krv, lijepo mišljenje o njemu sveti i vrijedniji kod Uzvišenog Allaha i od Ka’be.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se popeo na minberu i glasno povikao: “O vi koji ste prihvatili islam svojim jezicima ali iman (vjera) još nije ušla u vaša srca, nemojte uznemiravati muslimane, niti ih pokušavati osramotiti, niti iznalaziti njihove mahane, jer ko bude razotkrivao mahane svog brata muslimana, Allah će razotkriti njegove mahane, a čije mahane Uzvišeni Allah bude razotkrivao, osramotit će ga pa makar to bilo u njegovoj kući!”

A u drugoj predaji se navodi: “O Kabo, ti si veličanstvena, i veličanstvena je tvoja svetost, ali je svetost i čast vjernika kod Uzvišenog Allaha veća od tvoje svetosti.” Znajmo, najdraže djelo Uzvišenom Allahu je unijeti radost u srce vjernika.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Ko sretne brata muslimana sa nečim što voli i što će ga obradovati, Uzvišeni Allah će njega obradovati na Sudnjem danu.”

Poštovani vjernici, budimo pravi mudžahidi (borci na Božijom putu) a to su oni koji se bore sa sobom da budu u pokornosti Uzvišenom Allahu, tj., bori se sam sa sobom zbog Uzvišenog Allaha.

Hazreti Imam Alija, radijallahu anhu ve keremellahu vedžhehu, je rekao: “Bori se sa svojim nefsom pokornošću Bogu kao što se sa neprijateljem ratuje, nadvladaj ga kao što protivnik protivnika nadvlada, jer najjači od ljudi je onaj koji nadjača svoj nefs.”

A u drugoj predaji se navodi: “Bori se sa svojom strašću, nadvladaj svoju srdžbu, suprotstavi se lošim navikama, pa će ti se očistiti duša, upotpuniti razum i naći ćeš potpunu nagradu svog Gospodara.”

PORUKA:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Najvrjedniji džihad je taj da svoje jutro otpočneš sa namjerom da nikome ne učiniš nepravdu.”

KAO ŠTO TRAŽIMO NOĆ KADRA U ZADNJOJ TREĆINI MJESECA RAMAZANA, TAKO TRAŽIMO TRAŽIMO KADR (čast, ugled, vrijednost, dostojanstvo, odredbu) U SEBI

Džemal ef. Salkić