Ženska ramazanska mukabela u Potočkoj džamiji

U Osman-Čelebijinoj džamiji, u narodu poznatoj Potočkoj džamiji, i tokom ovogodišnjeg Ramazana Medžlis Islamske zajednice Zenica i Odjel za brak i porodicu organizirali su tradicionalno učenje ženske mukabele.
Mukabela se uči prije podne-namaza a mukabelu uče: hfz. Edina Efendić – muallima u džematu Novo Radakovo, hfz. Sumeja Rešić – diplomantica na Fakultetu Islamskih nauka i studentica master studija, mr. Amela Dedić – magistrica islamskih studija i koordinatorica Odjela za brak i porodicu MIZ Zenica, Fatima Durmić – svršenica Medrese Osman ef. Redžović, Saima Kovačević – svršenica Karađoz-begove medrese u Mostaru i studentica na IPF-u Zenica.
Jedno od značenja riječi „mukabela“ je i susret, a ovakav vid njegovanja učenja Časnoga Kur'ana je zaista susret u horizontalnoj i vertikalnoj dimenziji na način da se susrećemo licem u lice sa drugim slušateljima Božije riječi, bilo da smo učači, pratioci učenja ili samo slušaoci – a sa druge strane sa časnim Kur’anom u nijjetu da se približimo dragome Allahu i Njemu umilimo.
Mjesec Ramazan je upravo prilika da se približimo svome Gospodaru blizinom koja će naročito u mubarek mjesecu Ramazanu uozbiljiti naše duše, srce i um, a blizina Allahova za Njegove iskrene robove ne poznaje granice. O tome nam Sam Gospodar svjedoči riječima: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.“ (El-Bekare, 186).
mr. Amela Dedić