Poziv na uređenje džamija, harema, mezarja i dvorišta

Medžlis Islamske zajednice Zenica povodom dolaska mubarek mjeseca Ramazana, poziva džematlije/džematlijke da očiste dvorišta i hareme oko džamija i uklone otpatke i smeće pokraj puteva. U Kur'anu i hadisu se na različite načine naglašava važnost duhovne i fizičke čištoće, pa se tako od sljedbenika islama traži da na lijep i uredan način čiste svoja tijela, kuću, dvorište i javne površine. Naročito želimo istaknuti da je važno da usadimo sebi i svojoj porodici naviku bacanja smeća na propisana mjesta. Zato bi mi muslimani, više nego iko drugi trebali biti svjesni važnosti očuvanja i brige za prostor u kojem živimo.

Još jedan razlog nas čini posebno pozvanim da se brinemo o čistoći Zemlje na kojoj živimo, a to je poruka Poslanika, a.s., da nam je Uzvišeni Allah cijelu Zemlju učinio mesdžidom. Iz tog proizilazi da je naša njiva, livada i brežuljak – mjesto za ibadet, da je naša rijeka, potok, izvor – naša abdesthana, da je naše nebo – naša džamijska kupola. A to onda opet znači da, kao što smo obavezni da se brinemo o čistoći svojih džamija u kojima klanjamo i ibadet činimo, treba se brinuti i o čistoći cjelokupne zemlje na kojoj boravimo.

Međutim, pitanje je, jesmo li i koliko toga svesni? Ako je suditi po gomilama smeća (papira, plastike, najlona, stakla, lima, granja, korova) posvuda razbacanog – onda zaista nismo. Ali trebali bi biti, jer mi smo muslimani, mi pripadamo vjeri koja zagovara čistoću, ljepotu i urednost. Islam od nas traži, kako onu duhovnu čistoću (čišćenje od grijeha) tako i tjelesnu ili fizičku čistoću (čistoću našeg tijela, odjeće, kuće, avlije, dvorišta i okoline).

Naš poslanik Muhamed, a.s., poručuje: “Islam je čista vjera, pa budite i vi čisti! U džennet može uči samo onaj ko je čist!” U nekim predajama Poslanik, a.s., nam naređuje: “Uljepšavajte svoja dvorišta i bašte oko kuća.” “Ukloni s puta sve što smeta muslimanima.” Zato, draga braćo, neka nam ne bude teško, niti mrsko da počistimo, sklonemo, uredimo svoju kuću, avliju, put i općenito mjesto gdje živimo, i znajmo da dok to radimo, mi činimo ibadet Uzvišenom Allahu. Molimo Uzvišenog Allaha da nas učini od čistih i čestitih.

Medžlis Islamske zajednice Zenica već tradicionalno mjesec april proglašava mjesecom uređivanja i čišćenja naših muslimanskih mezarja i naših dvorišta, te površina oko naših harema. Tim povodom pozivamo sve džematlije da u danima pred dolazak mubarek Ramazana, kao i u mjesecu aprilu svi izađu urediti cjelokupno mezarje u svom džematu i kaburove naših rahmetlija.

Na kraju, želja nam je ukazati i na to da je krajnje vrijeme da u našem društvu zaživi kultura opominjanja. Ukoliko vidite nekoga da odlaže smeće na nepropisno mjesto, opomenite ga na lijep način, jer Poslanik, a.s., nam naređuje čistoću i s toga kada vidimo bilo kakav otpad na putu ili pokraj njega, u haremu džamije, uklonimo ga, ne pitajući se ko je i zašto to uradio, nadajući se Allahovoj nagradi.