Glavni imam posjetio Asima Husejnović

U okviru posjete džematu Šerići, u petak 9. februara, glavni imam mr. Sumedin ef. Kobilica je u pratnji imama džemata Šerići Hasan ef. Bošnjaka, posjetio Asima Čajlakovića – džematliju i hizmećara džemata Šerići.

Glavni imam se hadži Asimu zahvalio za dugogodišnji hizmet džematu Šerići i Islamskoj zajednici, kako
njegovim prilozima tako i sa pozicije blagajnika i predsjednika Džematskog odbora. Hadžija Asim je učestvovao u mnogobrojnim aktivnostima i dao veliki doprinos u funkcionisanju džemata.

Hadži Asim se posebnom radošću zahvalio glavnom imamu na posjeti njegovoj porodici ističući da je to za njega velika čast i poštovanje.