Art radionica u mektebu džemata Sejmen

Art radionica u mektebu džemata Sejmen, novu školsku  godinu počela je modeliranjem balona, djeci interesantnoj tehnici koja pored kreativnog  ima i poticajan učinak na senzorno – motorički razvoj, obzirom da se radi o specifičnim tehnikama savijanja i uvrtanja balona.

Za djevojke i žene, zbog velikog interesovanja uskoro će biti ponovo ralizovana radionica oslikavanja kanom. Za sve zainteresovane,  informacije o datumu i  vremenu će biti na oglasnoj tabli džemata.

Aktivnosti realizuju Zijada Kurtodža-Vučak i Meliha Čančar.