Vazi-nasihat za žene džemata Drivuša: “Vrijeme – najveći čovjekov kapital”

U jednom hasen hadisu, Muhammed, a. s., veli: “Zima je proljeće za vjernika; duge su njene noći pa ih provodi u ibadetu, a dani su kratki pa ih posti.”

Džemat Drivuša u okviru svoje džematske aktivnosti, a u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu, upriličio “Edukativno druženje hanuma uz kahvu”, na kojem je bilo prisutno oko 35 žena svih starosnih dobi.

Vazi-nasihat na temu “Vrijeme – najveći čovjekov kapital” održala je mr. Ilma Delić, koja se u svome obraćanju osvrnula na fenomen vremena kroz kur’anske zakletve pojedinim dijelovima dana, odnosno noći ali i zakletve mnogim drugim pojavama iz svijeta prirode.

Akcenat je stavljen na razbuđivanje svijesti o pobožnosti na način odgovornog odnosa prema vremenu relativno svakoj životnoj etapi. Nakon vazi-nasihata i proučene dove, hanume ovog džemata nastavile su se družiti na sijelu uz
kahvu i kolače koje su same spremile.