Uputstvo o ramazanskim aktivnostima

1. Preporučujemo da se dnevni namazi, teravih namazi i drugi ibadeti obavljaju u porodičnom/kućnom ambijentu isključivo sa članovima domaćinstva.
2. Jacija i teravih-namaz organizirat će se na način da se nakon salavata i ezana odmah klanjaju jacijski farzi (4 rekata), te dva rekata sunsunneta, teravih-namaz (4 + 4 rekata) i vitr namaza (3 rekata).
3. Ezan za sabah-namaz učit će se 15 minuta po nastupanju sehura.
4. Mukabele će se učiti u svim našim džamijama u sljedećim terminima: sehurska, podnevska, ikindijska i hafiska mukabela. Pri organizaciji mukabela voditi će se računa o ograničenjima javnog okupljanja koje propisuje nadležni državni organ. Posebno ističemo da će se ove godine učiti tri hafiske mukabele, i to hafiska mukabela u Ensar džamiji i džamiji Trgovišće – podnevska, a tradicionalna hafiska mukabela u Čaršijskoj džamiji sa 11 hafiza -ikindijska. Sve mukabele će se učiti sahat vremena prije namaza.
I’tikaf će biti organiziran u Čaršijskoj džamiji zadnjih deset dana Ramazana.
5. Javnih iftara neće biti a iftare treba organizirati isključivo sa članovima domaćinstva, poštujući odredbe i uputstva nadležnih organa.
6. Ramazanska predavanja i vazove na određene teme, poruke dana, bit će realizirani na putem pisanih tekstova preko zvaničnog portala (www.islamskazajdnica.ba), te audio i vizuelnim putem zvaničnih kanala na društvenim mrežama kao i portala Medžlisa Zenica. (https://mizzenica.ba/)
7. Mubarek noći, Lejletu-l-Bedr (17. noć), Fethu-l-Mekke, (20. noć) Lejletu-l-Kadr (27. noć) bit će obilježene prigodnim programom koji će biti emitovan putem kanala na društvenim mrežama (Youtube i Facebook) te na zvaničnom portala Medžlisa Zenica.
8. Džuma-namaz će u toku mjeseca Ramazana biti klanjan u skladu sa ranijim uputstvima. Ramazanske hutbe bit će objavljene na web-portalu Medžlisa Zenica i na RTV Zenica.

Apelujemo na sve muslimane i muslimanke da se pridržavaju propisanih mjera od strane državnih organa, te da poštuju uputstva osoba zaduženih za red u džamijskim prostorima: obavezne fizičke distance, nošenja maske, dezinfekcija.

Ramazan Šerif Mubarek Olsun