U povodu 100 godina od rođenja hafiza Fuad ef. Subašića

U 2021. godini se navršilo 100 godina od rođenja Fuad ef. Subašića koji je cijeli radni vijek radio kao imam. Rođen je u Boljanima Donjim kod Ključa, a na Ahiret je preselio 13. 06. 1985. godine u Sarajevu, mezar mu se nalazi u džematu Klopče. Od 1941. godine radi u džematu Jezerski Dijelovi kod Bosanske Krupe, sve do 1946. godine kada svoj radni angažman nastavlja u džematu Bužim a nakon 8 godina provedenih u Bužimu prelazi u Zenicu gdje u Čaršijskoj džamiji radi sve do svoje penzije. Kao vanredni student završio je Filozofski fakultet – Grupu orjentalnih jezika, ali i hifz Kur'ana čime kruniše svoj trud i ljubav prema islamskim naukama.

Hafiz Fuad ef. je život proživio skromno i nenametljivo, nastojeći da u svakoj zgodnoj prilici drugima ukaže na ispravan islamski stav o svim važnim pitanjima. Radio je vrijedno, kako posao imama, hatiba i muallima tako i na polju stalnog izučavanja Kur'ana, tefsira, hadisa i drugih znanosti.
Nekoliko djela je preveo sa turskog i arapskog jezika na bosanski, između ostalih i djelo “Bin bir hadis” 1952. godine, a nakon toga i kompletno djelo “Sahihul-Buhari.”

Bosna je iznjedrila mnoge velikane, često nepravedno zaboravljene – pisce i alime koji su svojim radom zadužili sve nas. Jedan od njih je i hafiz Fuad ef. Subašić – dugogodišnjim imam Sultan-Ahmedove/Čaršijske džamije u Zenici.
Tim povodom, u petak 24. 12. 2021. godine, poslije jacije-namaza će u Sultan-Ahmedovoj/Čaršijskoj džamiji u Zenici biti održano prigodno sjećanje na r. hfz. Fuad ef. Subašića, te će biti proučena hatma i hatmenska dova imama zeničkog medžlisa. O sjećanju na r. Fuad ef. i njegovom životu i djelu, govorit će prof. dr. Esmir ef. Halilović.