U džematu Sejmen završen kurs Sufare za odrasle

U nedjelju, 27. januara, 2019. odnosno, 09. ša'bana, 1440.h., poslije akšam namaza, u Sejmenskoj džamiji organizovana je svečanost povodom uspješnog završetka kursa arapskog pisma (sufare) za odrasle. Na samom početku polaznicima kursa i prisutnim džematlijama obratio se imam džemata koji je iznio podatak da je ove godine uspješno okončalo kurs arapskog pisma 25 polaznika. Ova svečanost uljepšana je melodičnim učenjem ilahija i odlomaka iz Kur'ana Selmedina Smajića, Džafera Čelenke i Madžida Aganhodžića. Nakon toga, prisutnim se obratio hfz. prof. Nijaz Aganhodžić, profesor Medrese “Osman ef. Redžović” kod Visokog. Hafiz Aganhodžić u svom nadahnutom predavanju naglasio je važnost učenja Kur'ana i sticanja znanja. Kur'an i znanje trebaju biti osnovni vodič kod svakog muslimana i muslimanke. Ove godine kurs sufare su uspješno završili sljedeći polaznici: Lejla Agić, Nermana Ahmetspahić, Dinka Čolić, Faruk Čolić, Medina Ćostović, Sabrina Dautović, Emina Duvnjak-Agić, Armin Duvnjak, Mirsada Glavaš, Muamera Halilović, Alma Haračić, Edin Ibrahimagić, Munevera Ibreljić, Esad Jašarević, Fuad Kaknjo, Semir Karalić, Hidajeta Mrkić, Adnan Mujkić, Mevlida Mušinović, Amila Pivić, Amina Pivić, Adisa Smajlović, Kanita Stupar, Dinka Šabić i Suada Šehalić-Mujkić. Na kraju svečanosti svim polaznicima uručene su prikladne hedije koje je obezbijedio Medžlis Zenica i džematski odbor džemata Sejmen. Nadamo se da će ova promocija novih učača Kur'ana biti podstrek za druge da se priključe učenju kur'anskog pisma.

Ebu Jusuf