Šta znači biti učitelj?

U povodu 5. oktobra svjetskog Dana učitelja

U jednom udaljenom i brdovitom selu u Turskoj učitelj je zadao učenicima zadatak iz matematike u kojem je rekao ovako:
Ako u jednoj zdjeli imamo 10 jagoda, koliko ćemo jagoda imati u pet takvih zdjela?
Na to se javi jedan učenik i upita: Učitelju, mogu li upitati, a šta su to jagode?
Učitelj iznenađen reče: Zar vi ne znate šta su jagode?
Učenici odgovoriše: Mi do sada nismo vidjeli jagode i ne znamo šta je to!
Učitelj sjede na svoje mjesto i duboko se zamisli. Nakon kraćeg razmišljanja sinula mu je jedna ideja. Po završetku nastave uze uzorak zemlje iz sela i posla je na ispitivanje s ciljem da utvrdi da li je pogodna za uzgoj jagoda. Nakon izvjesnog vremena dobio je odgovor da je ta zemlja i klima u tom selu veoma pogodna za uzgoj jagoda. Osim toga dobio je mnoštvo sadnica jagoda uz preporuku da ih posadi.
Narednog dana učitelj izvede učenike u dvorište škole i na prikladnom mjestu odluči da posadi jagode objašnjavajući učenicima cijeli proces sadnje i rada oko sadnica jagoda. Nakon toga im reče da ove godine neće imati ispit iz matematike. Umjesto toga svaki učenik je dobio po četiri sadnice jagoda i zadatak da ih ponese kući i obući roditelje načinu sadnje, onako kako su naučili u školi, te da ih posade u svojoj bašti.
Kada jagode sazru uberite ih i donesite u školu. Za svakih deset jagoda dobit ćete po jednu ocjenu. Kada su jagode sazrele učenici su pune zdjele donijeli u školu. Tada ih učitelj upita: „Da li su ukusne jagode?“ oni odgovoriše da ih nisu probali jer su se bojali da ako ih pojedu dobit će manju ocjenu.
Učitelj se osmjehnu i reče da će svi dobiti najbolje ocjene i da sada mogu pojesti jagode koje su uzgojili i donijeli u školu. Učenici su se naslađivali ukusnim jagodama.
Dvije godine nakon tog događaja police na pijacama i trgovinama bile su prepune ukusnim jagodama za koje do prije dvije godine niko u selu nije ni znao.
Biti pravi učitelj znači upravo ovako se odnositi prema onima koje podučavaš.
Podučavanje nije samo pisanje zadataka po tabli, niti propitivanje određenog gradiva napisanog u udžbenicima. Podučavanje u punom smislu je mnogo više od toga. Učitelj, nastavnik, profesor, muallim uči svog učenika životu. Zato je zadatak onih koji podučavaju izuzetno težak i kompleksan.
Biti dobar učitelj znači ostaviti lijep trag iza sebe. Zato, učitelju, vjeroučitelju, nastavniče, profesore, muallimu, potrudi se da za svog života ostaviš lijep dojam i pozitivan trag kod svojih učenika. Pokušaj da život mladih ljudi koje podučavaš usmjeriš u pozitivnom smjeru, smjeru sreće i uspjeha.
Trudi se da ostaviš takav trag da te se sjećaju u svojim molbama i dovama, a ne u negativnom kontekstu. Ako to uspiješ znaj da si bio dobar učitelj.
Svima koji se, u bilo kom kontekstu, bave podučavanjem, neka je sretan Dan podučavatelja!

Preveo i pripremio: Ahmed Agetović