Savjetovalište za brak i porodicu

U toku je finaliziranje Kodeksa porodičnog prava u islamu, a prije nekoliko dana iz štampe je izašao Zbornik radova sa Konferencije o braku i porodici „Muslimanska porodica – prava i dužnosti“, vrijedno štivo koje će koordinatoricama poslužiti kao priručnik u radu, te se u organizaciji Odjela za brak i porodicu planira promocija Zbornika na nivou muftijstava – u medžlisu po izboru.

“Također se konkretiziraju aktivnosti na realizaciji zaključaka Konferencije o braku i porodici koji se direktno odnose na pokretanje Savjetovališta za brak i porodicu (Centara za edukaciju porodice) na nivou muftijstava. To dalje znači uključivanje postojećeg kadra za ovu vrstu posla, odnosno doedukaciju uposlenika/ca teologa, te angažman stručnih osoba odnosno svršenica medresa koje imaju diplome iz oblasti psihologije, socijalne psihologije, pedagogije, sociologije i sl. Ova savjetovališta uključivat će preventivni i savjetodavni rad sa ciljnim kategorijama: budućim supružnicima, supružnicima, roditeljima, djecom, porodicama. U tom smislu tragamo za najboljim programom i sumiramo prijedloge i sugestije javnih ustanova koje egzistiraju kao porodična savjetovališta, te onih koje pružaju savjete iz domena braka i porodice. Također, od strane uvaženog reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića odaslana je izuzetno važna preporuka Odjelu, a time i svim koordinatoricama, da se pruži podrška, pokušaju iznaći načini i sredstva za pomoć porodicama u povratničkim džematima te da se, i na taj način, iskaže i potvrdi empatija i zabrinutost zbog stanja i problema s kojima su suočene ove porodice”, kazala je Safija Malkić iz Odjela za brak, porodicu i ženski aktivizam Rijaseta IZ.

U narednom periodu Odjel za brak i porodicu učestvovat će u organizaciji predramazanskog savjetovanja za glavne imame na kojem će učešće uzeti i koordinatorice sa nivoa muftijstava, a u septembru je planirano stručno savjetovanje za sve koordinatorice za brak, porodicu i ženski aktivizam Rijaseta IZ.“