Priručnik za učenje sura – trankripcija

Učenje Kur'ani-Kerima napamet, obaveza je svakog vijernika kako bi mogao obavljati namaz i učiti obavezne dijelove Kur'ana.

U mektebu učimo osnovne sure i dijelove Kur'ana a ovaj Priručnik nam može biti od velike koristi jer sadrži i dove i druge sadržaje koje obrađujemo u mektebu.

Priručnik možete preuzeti na sljedećem linku:

sura-za-djecu-samo-transkripcija