„Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i njemu podučava.“

Džibril, alejhis-selam, sišao je s Kur'anom, pa je postao najodabraniji melek. Kur'an je objavljen hazreti pejgamberu Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, pa je postao prvak od prvih i posljednjih poslanika, alejhimusselam. Kur'an je dat ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pa je postao najbolji ummet.
Kur'an je spušten u mjesecu Ramazanu pa je mjesec Ramaza postao najbolji od svih mjeseci. Kur'an je spušten u noći Kadra, pa je Lejletul-Kadr postala najbolja noć sa najviše blagodati. Poštovani ahbabi, ukoliko se Kur'an bude spustio u tvom srcu i tvom životu , postaćeš najbolji (najbolji od ljudi), jer je naš dragi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i njemu podučava.“

Džemal ef. Salkić