Mreža mladih u džematu Gradišće

Mreža mladih realizirat će mjesečne posjete džamatima našega Medžlisa posredstvom kojih će uz druženja uključivati što veći broj mladih u aktivnosti koje provodi Mreža.
Prva posjeta bila je džematu u Gradišće a na druženje se odazvalo dosta naše vrijedne omladine.
Kažu da vrijeme brzo prođe kada je društvo lijepo, druženje sa mladima u Gradišća prođe u sohbetima i predivnoj atmosferi. Tema druženja obuhvatala je mnoge ideje i raspravu o stanju našeg naroda. Zaključismo da kroz rad i slogu,te naravno vjeru i pouzdanje u Uzvišenog, mnogo toga možemo promijeniti. Samo se radom i ustrajnošću može postići uspjeh, a cilj svih treba da bude zadovoljstvo Gospodara dž.š. pa i uspjeh u onome što kao Mreža mladih krenusmo raditi. “Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.” Zato ustrajmo u dobru i težimo ka tako potrebnoj međubošnjačkoj slozi.

Kako bi razvijali navike čitanja i vještine diskutovanja, mladi su predložili da između svakoga druženja odaberu po jedno književno djelo koje će čitati te na narednom druženju analizirati ga i komentarisati, tako do narednog druženja čitaju djelo „Ilhamijin put u smrt“ autora Rešada Kadića. Također, Mreža mladih želi dati svoj doprinos u održavanju naših džamija pa će tako u skladu sa potrebama određenog džemata mladi biti spremni u koordinaciji sa lokalnim imamom i džematskim odborom uraditi džamiju i time konkretnim djelom služiti Zajednici.
Na kraju, zahvaljujemo se Safet ef. Murtiću i našim vrijednom Gradišćanima na gostoprimstvu i ljubavi koje su iskazali i molimo Gospodara dž.š. da im mnogostruko nadoknadi. Amin.

Lamija Brdarević