Glavni imam predvodio džumu-namaz u Kasarni Sedme muslimanske brigade u Zenici

U petak, 14. juna 2024. godine, glavni imam mr. Sumedin ef. Kobilica je predvodio džumu-namaz u Kasarni Sedme muslimanske brigade u Zenici. Obzirom da je posjeta kasarni upriličena u predbajramskim danima, glavni imam je u hutbi govorio o važnosti dana svetog mjeseca zul-hidžeta u kojima se nalazimo, posebno Dana Arefata jer ibadet u tom danu ima posebnu vrijednost. Uz čestitke pripadnicima Oružanih snaga za predstojeće bajramske dane, glavni imam je podsjetio i da kurbanima koje ćemo prinijeti u bajramskim danima slijedimo sunnet i tradiciju poslanika Ibrahima, a.s., i Ismaila, a.s., ali i iskazujemo spremnost na žrtvu koju moramo podnositi za svoju i dobrobit zajednice.

Tokom posjete kasarni, glavni imam je iskoristio priliku da se susretne i razgovara sa pripadnicima Oružanih snaga, te da s rukovodstvom kasarne razgovara o organizaciji vjerskog života i saradnji sa medžlisom, koji su na visokom nivou.