Ćurs tribina u Čaršijskoj džamiji: Gost mr. Sumedin ef. Kobilica

U četvrtak, 17. novembra 2022. godine, u Čaršijskoj džamiji u Zenici otvoren je zimski ciklus edukativnih sadržaja pod nazivom “Ćurs tribina u Čaršijskoj džamiji”. Gost prve tribine bio je mr. Sumedin ef. Kobilica – imam džemata Brist.

Gost tribine je govorio o iskušenju grijeha koji je ljudska karakteristika od stvaranja prvog čovjeka Adema, a.s., pa do Sudnjeg dana. Iz greške koju je počinio Adem, a.s., a koja je bila razlogom početka ljudske egzistencije na Zemlji, moguće je izvući mnogobrojne poruke za čovječanstvo. “Interesantno je da je Ademu, a.s., i njegovoj supruzi, Allah Uzvišeni u džennetu sve dozvolio: živite u njemu, jedite njegove plodove, krećite se gdje vam je volja, samo je jedno zabranio – jednom stablu se ne približavajte. Teško nam je ilustrovati džennetske ljepote koje su Ademu i Havi bile dopuštene, ali i pored te činjenice Božija mudrost i davanje jeste da su njih dvoje baš posegnuli za onim što je Allah zabranio.”

“Jedna od poruka Ademove, a.s., pogreške je i pohlepa koja je svojstvena čovjeku a manifestira se kroz nezasitu potrebu da imamo više nego što nam je dovoljno. Nije dobro da čovjek škrtari, kao što nije dobro ni da pretjeruje, nije dobro da bude od onih koji hoće grandioznost, da sve podijele i potroše. Pretjerivanje čak ni u vjeri pa ni u ibadetu nije dozvoljeno, saznajemo to iz poznatih predaja o ashabima koji su u Poslanikovom vremenu naumili ibadete koji su ih sputavali od svakodnevnih obaveza. Od čovjeka se traži sredina, jer je islam vjera sredina i lahka vjera za praktikovanje, ali je ljudi često učine teškom i komplikovanom” – poručio je Sumedin ef.

Ćurs tribina u Čaršijskoj džamiji će se održavati četvrtkom poslije jacija-namaza, svakih petnaest dana u toku zimskih mjeseci. Gosti tribine će biti imami zeničkih džemata.