Bunar u Nigeriji izgrađen sredstvima džematlija Nova Zenica

Kada insan ima čist nijet da uradi neko hajr djelo radi postizanja Allahova dž.š. zadovoljstva, a na korištenje drugim Allahovim dž.š. stvorenjima (jer naš je Gospodar, Allah dž.š. neovisan i nije niti u kakvoj potrebi), takav nijet Allah Uzvišeni pomogne i on se lahko i realizuje. I ova akcija Džemata „Nova Zenica“ je primjer toga! Tek nešto više od mjesec dana je prošlo, od kada se “rodila” ideja da se džemat uključi u projekat izgradnje bunara u afričkim zemljama, preko organizovanja sergije i skupljanja sredstava, uručivanja istih koordinatorima projekta, pa evo do realizacije našeg “nijeta” na terenu. Sa velikom radošću i ushićenjem smo primili fotogrfije o realizovanom projektu, ako Bog da “trajne sadake” velikog broja naših džematlija i mnogih drugih učesnika pomenute sergije, koji su doprinijeli da se sakupe potrebna sredstva (1 000 eura) za izgradnju bunara i evo sa zadovoljstvom ih dijelimo sa vama. Svjesni činjenice da su Kur'anske istine neprolazne i da će, kako Allah Uzvišeni u svojoj Knjizi kaže: “Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga…” (8., Az-Zilzal) svako od nas na drugi, ako Bog da za nas bolji svijet, “ponijeti” samo naša hajr djela koja smo uradili upravo radi postizanja Allahovog dž.š. zadovoljstva, molimo Ga da nam ovaj naš hajr primi kao “trajnu sadaku” i uvrsti u naša dobra djela, amin!

Ova akcija je i primjer, kako jedinstvo daje rezultat, kako džemat može i treba djelovati i kako se u cilju naše svijetlije budućnosti trebamo držati zajedno, odnosno čvrsto se držati Allahova dž.š. užeta i nikako se ne razjedinjavati!Još jednom, mubareči svima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji ovog projekta!

Edin I.

IMG-20180130-WA0035

IMG-20180130-WA0048