Vijesti iz džemata Sejmen

U četvrtak, 22. 10. 2015., poslije akšam namaza, u Sejmenskoj džamiji obilježen je Dan ašure. Tim povodom polaznici Škole hifza priredili su prigodan program koji se sastojao od učenja odlomaka iz Kur'ana, ilahija i kasida. Nakon toga, prisutnim džematlijama se obratio imam džemata naglasivši važnost mjeseca muharrema, a posebno desetog dana koji se tradicionalno obilježava kao Dan ašure.
U mnogim predajama koje su zabilježene u hadiskim zbirkama, prenosi se da je Allahov poslanik a.s. još u Mekki postio ovaj dan, a nakon što se preselio u Medinu, primijetio je da Jevreji poste ovaj dan, pa je rekao: “Šta je ovo?”. Rekli su: “Ovo je odabran dan, dan u kojem je Allah dž.š. spasio Izraelce od njihovih neprijatelja pa je zbog toga taj dan Musa, a.s., provodio u postu” a Božiji poslanik a.s. reče:” Ja imam veće pravo i bliži sam Musa a.s. od vas”.
Također, u nekim predajama se navodi da je Allah, dž. š., kroz historiju čovječanstva spasio mnoge poslanike i njihove sljedbenike: Ademovo, a.s., pokajanje je uslišano, Nuhova, a.s., lađa spašena od potopa, Junus, a.s., je izašao iz stomaka kita, Ibrahim, a.s., spašen od vatre, Jakub a.s. je našao svog sina Jusufa, a.s., i ponovo je progledao, Jusuf, a.s., je izašao iz bunara, Ejub, a.s., je ozdravio, Musa, a.s., je prošao kroz Crveno more, a Faraon se utopio, Sulejman, a.s., preuzeo vladavinu nad Izraelcima…
Prisutni vjernici i vjernice su sa velikom pažnjom pratili ovaj program. Na kraju je proučena dova.

Kurs sufare za odrasle
U nedjelju, 11. 10. 2015., poslije jacije namaza, u Sejmenskoj džamiji počeo je kurs učenja arapskog pisma-sufare za odrasle. Pozivamo sve zainteresovane da se priključe ovom kursu.

Ebu Jusuf