Velika zainteresovanost za projekat edukativnih sadržaja za žene

Medžlis Islamske zajednice Zenica je tokom mjeseca novembra pokrenuo projekat Edukativnih sadržaja za žene a čija realizacije će trajati tri mjeseca. Realizatorice edukacija su muallime i hafize koje će sa zainteresovanim džematlijkama obrađivati sufaru, vježbati učenje Kur'ana, te će obrađivati osnovne fikhske propise.

Veliki broj džematlijki se u protekle tri sedmice priključio edukacijama a koristimo priliku da pozovemo i ostale zainteresovane da iskoriste mogućnost i vrijeme iskoriste u podučavanju, ponavljanju i sticanju novih spoznaja.

Edukacije se realizuju u pet gradskih džemata: Novo Radakovo, Sejmen, Potok i Nova Zenica, a u saradnji sa Odjelom za brak i porodicu i Mrežom mladih.